PhD Fellow, CBS Sustainability

Rikke Rønholt Albertsen

LinkedIn