HR
Ledelse
Nyhedsbrev

Ledelse og Livslang Læring i et HR-Perspektiv

Ledelse og Livslang Læring i et HR-Perspektiv

Vi skal lære hele livet. Livslang læring handler i al sin enkelthed om at sætte læring i et bredere perspektiv end skolegang. For den enkelte handler læring oftest om selvrealisering og personlig udvikling. For organisationen er læring et fundamentalt grundvilkår for innovation, effektivitet og performance. Ledelse af Livslang Læring handler om at forstå og udvikle individets og organisationens læringsprocesser. HR-professionelle har ofte en afgørende opgave med at identificere, strukturere og understøtte synergien imellem individets og organisationen behov. På denne konference stiller vi skarpt på, hvordan HR-professionelle på bedst mulig vis kan være med til at skabe og understøtte livslang læring.

Der er i sagens natur flere spørgsmål end svar, men på denne konference inviteres du til en kollektiv refleksionsproces med førende forskere og praktikere. Vi vil blandt andet komme ind på:

  • Hvordan påvirkes ledelsespraksis af et øget fokus på læring?
  • Hvordan påvirkes læringsprocesser af digitalisering?
  • Hvilke nye forskningsresultater, koncepter og processer understøtter videndeling, udvikling og læring?
  • Hvilke muligheder og udfordringer skaber nye organisationsformer og forretningsmodeller for ledelse af livslang læring?

Traditionen tro vil konferencen byde på internationale keynotes, forskningsbaserede indlæg og en variation af workshops, hvor du som deltager kan komme i dybden med lige netop det emne, der fylder mest hos dig og din virksomhed.

LÆS Hele nyhedsbrevet