Professor ved Institut for Organisation

Signe Vikkelsø

LinkedIn

Signe Vikkelsø er professor ved Institut for Orgsanisation på CBS med en baggrund i psykologi. Hun har været institutleder i syv år og været medlem af flere eksterne forskningsbedømmelsesudvalg og råd.Hendes forskning fokuserer på organisatoriske værktøjer, principper og teorier og deres konsekvenser. Herunder undersøgelser af organisatoriske forandringer, organisering af innovation og ledelsesdilemmaer. Signe har vejledt mere end 15 ph.d.-studerende og har været Principal Investigator (PI) eller kernemedlem i fire eksternt finansierede forskningssamarbejdsprojekter.