Professor

Majken Schultz

LinkedIn

Majken Schultz har været professor i ledelse og organisation på Copenhagen Business School siden 1996. Hun er tilknyttet Center for Organisation og Tid på Institut for Organisation og blandt de mest citerede forskere på CBS. Majken er PI på forskningsprojektet "Making Distant Futures Actionable: Innovating for Zero-Carbon Future" finansieret af Novo Nordisk Fonden fra 2021-2025. Derudover er hun International Research Fellow ved Centre for Corporate Reputation på Oxford University, Saïd Business School og medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

I øjeblikket forsker Majken i tid i organisationer og udvikler et tidsmæssigt perspektiv på centrale organisatoriske fænomener. Hun er især interesseret i, hvordan fjerne fremtider bliver handlingsorienterede, og hvordan organisationer udnytter deres fortid. Hendes tidligere arbejde har fokuseret på ledelsesmæssige og organisatoriske spørgsmål relateret til identitet, kultur og image, herunder implikationerne for corporate branding og brugen af historie. Hun har udgivet adskillige artikler i førende peer-reviewed tidsskrifter inden for organisationsstudier og været med til at skrive/udgive mere end et dusin bøger. Hendes arbejde er blevet oversat til spansk, koreansk, portugisisk, tyrkisk, arabisk og dansk. Hun er aktivt involveret i det danske erhvervsliv gennem en række netværk og har haft flere bestyrelsesposter siden 2000. Siden 2022 har hun været formand for Carlsbergfondet og næstformand for Carlsberg Group.