Lektor

Frans Bevort

fb.ioa@cbs.dkLinkedIn

Frans Bevort har studeret organisationer og arbejde i mere end to årtier, med et særligt fokus på udvikling og ledelse af mennesker, især i vidensintensive eller professionelle organisatoriske sammenhænge. Den historiske udvikling af forholdet mellem individ og organisation har været en vedvarende interesse.

Frans Bevort er ansvarlig for administrationen og den efterfølgende analyse og offentliggørelse af Cranet-undersøgelsen, som undersøger tilstanden af dansk HRM i alle organisationer med mere end 100 ansatte (undersøgelsen gennemføres i samarbejde med 39 andre lande).

Frans Bevort arbejder i øjeblikket på et projekt med Katharina Pernkopf, WU, om kløften mellem akademikere og praktikere inden for HRM-forskning og -praksis.