Mød Vivian Byrholt

Vivian Byrholt er CEO hos Nordea Pension og deltager på CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen. Vivian besidder desuden en række bestyrelsesposter - heriblandt Nordea Pension Ejendom Danmark A/S, Nordea Pension Kapitalforvaltning Danmark A/S, Rådhuskontorerne ApS, PERANKI Holding A/S og Gerstenberg & Agger A/S.

Mette Amdi

Program Manager

Interview

Hvad var din motivation for at påbegynde CBS Bestyrelsesuddannelsen?

Motivationen for at påbegynde CBS Bestyrelsesuddannelsen udspringer af min erfaring fra flere bestyrelsesposter, hvor min tilgang har været "learning by doing". Jeg ønsker nu at opnå en større viden om ansvaret og de roller, der er forbundet med bestyrelsesarbejdet.

Som administrerende direktør ser jeg desuden en stor værdi i at forstå det samspil, der er mellem bestyrelsen og direktionen.

Hvordan har du oplevet, at bestyrelsesuddannelsen har styrket dine bestyrelseskompetencer?

Bestyrelsesuddannelsen har givet mig en større forståelse for forskellene mellem direktionens og bestyrelsens ansvar. I min rolle som administrerende direktør kan jeg nu både spille min bestyrelsesformand bedre og selv bidrage mere effektivt som medlem af bestyrelser.
Jeg er desuden blevet mere bevidst om vigtigheden af et grundigt forarbejde, inden jeg accepterer en bestyrelsespost, for derved at sikre at mit bidrag er relevant, og at virksomheden er en, som jeg kan se mig selv være i bestyrelsen for.

Hvad har for dig været den største værdi ved uddannelsesforløbet?

Uddannelsesforløbet har styrket mit fundament for bestyrelsesarbejdet markant. Noget af det vigtigste jeg tager med mig herfra er, hvordan en velfungerende bestyrelse kan påvirke en virksomhed positivt. Og et af de afgørende elementer her er, at der er forskellige kompetencer repræsenteret omkring bordet. Derfor er det også tankevækkende, at der stadig er mange bestyrelser, hvor diversitet er en mangelvare. 

Uddannelsen har i høj grad oversteget mine forventninger. Forløbet er blevet godt styret, der har været ekstremt mange dygtige og erfarne profiler forbi, som har delt ud af deres erfaringer, og så har jeg mødt en masse interessante og dygtige mennesker fra mange forskellige brancher. Så en ekstra bonus er, at mit professionelle netværk er blevet udvidet.

Hvad optager dig mest i dit nuværende bestyrelsesarbejde?

I mit nuværende bestyrelsesarbejde er det væsentligt for mig at bidrage med strategisk- og ledelsesmæssig indsigt og erfaring for at hjælpe med at forme og sætte retningen for virksomheden. Jeg arbejder målrettet på at sikre, at bestyrelsen fungerer effektivt og udnytter medlemmernes forskellige kompetencer, så vi kan drive virksomheden fremad.

Mød andre deltagere på bestyrelsesuddannelsen her