Ledere lærer andre ledere at lede

Vi kan nok alle sammen blive enige om, at moderne ledelse er udfordrende. Derfor er det afgørende både at have et teoretisk og analytisk fundament at handle ud fra – og samtidig gøre det muligt for erfarne ledere at videregive praktisk viden og perspektiver til andre ledere gennem sparring og refleksion. Action Learning som læringsmetode skaber en dynamisk læringsproces for alle typer af ledere og engagerer aktivt lederne til at anvende teori, viden og begreber – også i konkrete oplevelser og i refleksion.

Stine Staffeldt

Program Director

Den moderne organisation er afhængig af, at ledere bruger hinanden, udviser tillid, åbenhed og har et ledelsesmindset, hvor den enkelte leder er i stand til at se sig selv i lederrollen, udvikle teamet og lede organisationen fremad.

Leadership Pipeline-teorien

Leadership Pipeline-teorien bygger på ideen om, at effektiv ledelse er afhængig af det specifikke ledelsesniveau, der gør sig gældende i organisationen. Hvert ledelsesniveau beror altså på særlige opgaver og udfordringer, som løses med særlige ledelsesmæssige færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter. Det, der fungerer for en leder, der leder medarbejdere direkte, er ikke nødvendigvis effektivt for en leder, der leder andre ledere.

I korte træk tilbyder Leadership Pipeline en generel forståelse af, hvordan man udvikler succesfuld ledelse på alle organisationens niveauer. Dette kræver et ensartet sprog og en delt opfattelse af, hvad succesfuld ledelse er. Med Leadership Pipeline-modellen er det muligt for en organisation at etablere et koordineret grundlag, hvor man definerer de nødvendige krav, kriterier og egenskaber for hver ledelsesposition.

Hos CBS Executive Fonden kan du vælge mellem en række uddannelser, som tager afsæt i de forskellige ledelsesbehov i organisationen, men som alle styrker den individuelle leder i lederrollen gennem dynamiske læringsmetoder, nye perspektiver, begreber og værktøjer.

Lederuddannelser for leder af ledere

SERVICE EXCELLENCE LEADERSHIP ACADEMY
Varighed: 24,5 dage
Opstart: 4. december 2024

Hvis du gerne vil opleve et lederudviklingsforløb, der skaber både ledelsesmæssig værdi for dig selv og kommerciel værdi for din organisation, så kan vi anbefale vores Service Excellence Leadership Academy (SELA). For hvad er opskriften på et forløb, der formår at integrere den personlige lederudvikling med forretningsudvikling? Den vigtigste ingrediens er forankringen i hjemmeorganisationen. Netop det er afgørende i forhold til effekten og udbyttet. Derfor vil du på SELA opleve, at når du bliver afklaret med dit ledelsesmæssige ståsted, vil du være klar til at afprøve nye forretningstiltag og håndtere kompleksitet og relationer – så der opnås følgeskab og værdiskabelse i din organisation.

Læs mere

High Performance Leadership
Varighed: 12 dage
Opstart: TBA

High Performance Leadership-uddannelsen (HPL) giver dig mulighed for at løfte dit lederskab til det næste niveau i mødet med undervisere fra fire forskellige verdener. Vi bringer praktik og teori sammen. Fordi vi ved, at den ypperste form for inspiration og læring skabes i mødet med de bedste fra sportens, kunstens og erhvervslivets verdener. Folk som alle har præsteret lederskab i verdensklasse. Og parrer vi deres praktik med videnskabens teoretiske, analyserende tilgang, åbnes nye muligheder for mennesker og virksomheder.

Læs mere

Lederuddannelser for leder af teams og medarbejdere

High Performance Team Leadership
Varighed: 8 dage
Opstart: 18. september, 2024

High Performance Team Leadership-uddannelsen (HPTL) er et opgør med tidens tro på, at mennesker kan drives til succes gennem et utal af kolde resultatmål og simple belønningssystemer. High Performance Filosofien handler først og fremmest om at inspirere, vise tillid og skabe forståelse blandt medarbejderne for den fælles vision samt skabe en performancekultur baseret på et klart formål, et stærkt teamarbejde, læringskultur, kontinuerlig træning og feedback. 

Læs mere

KUNDEORIENTERET LEDERSKAB
Varighed: 9 dage
Opstart: 4. november 2024

På uddannelsen Kundeorienteret Lederskab (KuLe) giver vi dig værktøjer og metoder til at skabe unikke kundeoplevelser og udvikle dit lederskab, så du bliver en rollemodel i forhold til at skabe en kundeorienteret kultur og værdi for kunderne.

Gennem 360-graders feedback, action learning og aktiv involvering af kunderne skaber du som deltager værdiskabende kunderejser, engagerede medarbejdere og innovation gennem arbejdet med din virksomhedscase.

Læs mere

Inspiration til lyd og læsning

Lyt til podcast "The Leadership Pipeline in the Digital Age” med Steve Drotter og Kent Jonasen, Co-Founders af The Leadership Pipeline Institute.

Læs artiklen Hvis ingen andre tager hånd om din trivsel som leder, må du selv gøre det af Ulf Hahnemann

Ulfs opskrift på at sikre trivsel for ledere hedder tillid i hele organisationen. Og at flytte kulturen fra afmagt til håb.

Relaterede kurser