Cranet-projektet bag HR-konferencen

Cranet-projektet er et internationalt HRM-forskningsprojekt (Human Resource Management). Her kan du læse mere om Cranet som forskningsprojekt, HR-forskningsprisen og historien bag.

Nina Marie Ingvartsen

Program Manager

Introduktion

Cranet-projektet er et internationalt HRM-forskningsprojekt. Det undersøger og evaluerer løbende HRM-strategi og -praksis i mere end 50 lande og danner dermed et solidt afsæt for udvikling, forskning og benchmarking, som muliggør systematiske komparative analyser af HRM i private og offentlige virksomheder. Det der adskiller den akademiske forskning, der kendetegner Cranet, fra andre undersøgelser af HRM-praksis, er netop, at det er en verdensomspændende metodisk videnskabelig undersøgelse, der samler data over en længere årrække, baseret på fakta om HRM-praksis snarere en vurderinger og holdninger. Dette er gjort muligt af det samarbejde som medlemmerne af Cranet forskningsnetværket tilbyder.

I Danmark foretages og repræsenteres Cranet-undersøgelsen af forskere fra Copenhagen Business School (CBS) under ledelse af Frans Bévort, lektor på Institut for Organisation. Undersøgelsen finansieres via den årlige HR-konference Cranet, afholdt i samarbejde mellem CBS, CBS Executive Fonden og NOCA.

Cranet-forskningsnetværket

Cranet-netværket blev grundlagt i et samarbejde med Cranfield School of Management, UK, og PwC (Price Waterhouse Coopers), i 1989 med henblik på at imødekomme et behov for let tilgængelig information om, hvordan HRM fungerer i praksis samt lave et grundlag for sammenligning af disse praksisser rundt om i verden. Netværket selv er et samarbejde mellem mere end 50 universiteter og handelshøjskoler, som regelmæssigt (hvert 5.-7. år) foretager en international komparativ undersøgelse af organisatoriske politikker og praksis i Human Resource Management over hele verden.

Cranet-netværket er det største HRM-forskningsnetværk i verden, og det eneste, der har indsamlet data fra HRM praksis i mange lande i mere end tre årtier. Siden Cranet-netværket blev grundlagt i 1989, har de data, der er fremkommet i Cranet-undersøgelserne, været grundlag for videnskabelige artikler, der er blevet trykt i nogle af verdens mest anerkendte tidsskrifter og præsenteret på nogle af verdens mest prestigefyldte akademiske konferencer.

Netværkets opgave er at udvikle undersøgelsen, så den følger med i de udviklinger, der sker inden for HRM og samtidigt sikre, at undersøgelsen samler data, der kortlægger de langsigtede trends inden for organisationernes HRM-praksis. På trods af denne udvikling har hensigten med Cranet-netværket ikke ændret sig. Målet var og er stadig at samle data på det lokale sprog, om den måde hvorpå HRM-politikker og praksis varierer mellem lande og se, hvordan de ændrer sig over tid.

HR-konferencen Cranet og HR-forskerprisen

For at cementere HR-Konferencen Cranets øget fokus på HR-forskningen, og ikke mindst værdien af forskning af høj kvalitet i Danmark, uddeler vi hvert år HR-forskerprisen på HR-konferencen Cranet. Foruden HR-forskerprisen på 30.000 kr. belønnes også en fremtrædende upcoming HR-forsker med en præmie på 15.000 kr., da Cranet-samarbejdet ønsker at støtte udviklingen af hele forskningsfeltet indenfor udvikling og ledelse af mennesker og organisation.

HR-forskerprisen blev stiftet i 2022 af NOCA, CBS Executive Fonden og Institut for Organisation på Copenhagen Business School (CBS) med det formål at synliggøre HR-relevant forskning fra et bredt udsnit af videnskabelige fagfelter. HR-forskerprisen er et vigtigt led i visionen om at bygge bro mellem HR-forskning og -praksis. Derfor opfordrer vi forskere, der forsker indenfor udvikling og ledelse af mennesker og organisation, der kan relateres til praktiske problematikker i HR-organisationer ved alle landets universiteter og forskningsinstitutter, til at søge.

 

Vil du indstille din forskning?

Læs mere om, hvordan du indstiller din forskning her.

Ressourcer

Hør Cranet-netværkets sekretær, professor Elaine Page, Penn State University, fortælle om Cranet-netværkets historie og rolle og om værdien af komparativ HRM-forskning.

Se også Cranet netværkets hjemmeside www.cranet.org for mere information.