Betalingsbetingelser CBS Executive

Betaling

Faktura vil blive tilsendt efter modtagelse af din tilmelding eller efter, at du er optaget på kurset. Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato, med mindre andet er anført på fakturaen.

Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned og et rykkergebyr på kr. 250 kr.

Priser

Alle priser er inkl. materiale og forplejning i løbet af kurset, men ekskl. moms, overnatning og rejseomkostninger med mindre andet er anført.

Afmelding

Afmelding og flytning til en senere startdato skal altid ske skriftligt (brev el. email) og efter disse regler:

Indtil 10 uger før kursusstart: Omkostningsfrit

Senere end 10 uger før kursusstart: 100% af kursusprisen

Tilmelding senere end 10 uger før kursusstart betragtes som bindende, og ovennævnte regler vil være gældende.

Hvis en deltager bliver forhindret, kan en anden fra virksomheden deltage i stedet for – forudsat, at personen bliver optaget på kurset – uden ekstra omkostninger.

Ændringer

Vi udvikler løbende vores kurser, og der kan derfor ske ændringer i forhold til kursusbeskrivelserne.

For at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores kurser forbeholder vi os ret til at aflyse eller flytte disse.

CBS Executive forbeholder sig ret til at ændre tid, sted, pris og underviser og tager desuden forbehold for trykfejl.