Handelsbetingelser

CBS Executive Fonden

Indledning:
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af uddannelser, kurser og events på cbs-executive.dk, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Kursus- og uddannelsesinformation:
cbs-executive.dk oplyses vores kurser og uddannelsers væsentlige indhold. For yderligere information eller ved spørgsmål til eksisterende oplysninger kan du sende en mail til CBS Executive Fonden på info@cbs-executive.dk

Priser:
Alle priser er inkl. materialer og forplejning, men ekskl. moms, overnatning og rejseomkostninger, medmindre andet er anført. CBS Executive Fonden forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

Tilmelding og køb:
Du kan tilmelde dig på cbs-executive.dk døgnet rundt, eller ved telefonisk kontakt i vores åbningstider mandag-fredag kl. 8-17 på telefon 3815 6000.

Din tilmelding er som udgangspunkt personlig og bindende.

Ved tilmelding skal oplyses EAN nr., indkøbsordrenummer eller lignende, hvis dette kræves angivet på fakturaen af din virksomhed. Faktura udstedes umiddelbart efter tilmelding.

Visse kurser og uddannelser kan ligeledes betales med kreditkort ved onlinebestilling (i enkelte tilfælde kan betaling med kreditkort være en forudsætning). Det kræver, at du er fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer.

Når du er klar til at tilmelde dig, indtaster du dit navn, adresse, jobtitel, e-mail, tlf.nr. og betalingsform, hvorefter du klikker på ’Gå til betaling’ eller ’Betal senere’ (i visse tilfælde vil kun én betalingsmulighed være tilgængelig).

En bindende aftale mellem køber og CBS Executive Fonden er først indgået, når CBS Executive Fonden ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud med en kvitteringsmail.

Afmelding:
Afmelding eller flytning til anden kursusafholdelse kan ske, såfremt dette gøres skriftligt via e-mail til CBS Executive Fonden på info@cbs-executive.dk i henhold til nedenstående retningslinjer:

  • Indtil tilmeldingsfristens udløb: Gebyrfrit
  • Efter tilmeldingsfristens udløb: 100% af kursusprisen opkræves

Ved køb under kr. 5.000, eksempelvis ved events, visse master classes og 1-dags arrangementer er dit køb bindende, og det er ikke muligt at foretage afmelding. Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan din plads overdrages til en anden. Dette skal meddeles skriftligt til CBS Executive Fonden via mail på info@cbs-executive.dk, inden arrangementet starter.

Ved sygdom eller anden forhindring har du mulighed for at overdrage din plads på kurset til en relevant kollega.

Aflysning:
Med henblik på at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet på vores kurser, forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af kurset.

I så fald tilbyder vi en plads på det førstkommende kursus med samme indhold. Såfremt en plads på et fremtidigt kursus ikke ønskes, vil der automatisk blive udstedt en kreditnota for det pågældende kursus.

En aflysning af et kursus, som skyldes en ekstraordinær og uforudsigelig begivenhed (force majeure – f.eks. krig, civile uroligheder, terror, generalstrejke, epidemier, pandemier, eller andre globale sundhedskriser), vil i udgangspunktet ikke medføre udstedelsen af en kreditnota.

Specifikt i forbindelse med COVID-19:
CBS Executive Fonden følger nøje myndighedernes retningslinjer i forbindelse med afholdelse af kurser og uddannelser. For at kunne imødekomme gældende restriktioner, kan der på nogle kurser forekomme online-lektioner, ligesom der kan forekomme ændringer i kursusformen.

Skulle de danske myndigheder skærpe COVID-19-restriktionerne således, at Fonden ikke vil være i stand til at afholde størstedelen af undervisningen på den tiltænkte eller anden passende lokation, og samtidig overholde eventuelt skærpede retningslinjer, vil kurset blive enten udskudt eller aflyst. Deltagerne overflyttes automatisk til de nye datoer eller til det tilsvarende næstkommende kursus. Hvis kurset ikke udbydes igen, refunderes den resterende del af kursusgebyret.

Skærpes myndighedernes COVID-19-restriktioner efter tilmeldingsfristens udløb, så en deltager fra en bestemt region eller land bliver forhindret i at møde op til kurset, gælder følgende:

  • Er der tale om et længerevarende kursusforløb over flere moduler, vil deltageren på det/de pågældende modul(er) få mulighed for at deltage online.
  • Er der tale om et ikke-modulopdelt kursus, som afholdes over en eller flere sammenhængende dage, vil deltageren blive overført til det tilsvarende næstkommende kursus. Udbydes kurset ikke igen, refunderes kursusgebyret.

Beslutter en virksomhed sig for at indføre skrappere restriktioner end anbefalet af myndighederne, og deltageren derved ikke kan møde op, er CBS Executive Fonden ikke forpligtet til at tilbyde alternativer eller refundere kursusgebyret.

Er en deltager syg og/eller har COVID-19-symptomer, træder de almindeligt gældende handelsbetingelser vedrørende sygdom i kraft, hvor virksomheden/deltageren er velkommen til at sende en anden relevant kollega, men deltagergebyret refunderes ikke, ligesom der heller ikke som udgangspunkt tilbydes online-undervisning.

Diplom/kursusbevis:
Som deltager modtager du et diplom eller kursusbevis, såfremt du har deltaget aktivt på alle kursusdage. Der udstedes som udgangspunkt ikke diplomer eller kursusbeviser ved manglende fremmøde. Der kan på enkelte kurser undtagelsesvis dispenseres fra dette efter aftale med den kursusansvarlige.

Betaling af faktura:
Ved tilmelding faktureres den fulde kursuspris. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto.

Det er muligt at få brudt sin faktura op i rater. Hver rate skal dog minimum være på kr. 20.000. Ved rate-fakturering tillægges et gebyr på kr. 250 pr. faktura. En faktura kan maksimalt brydes op i 3 rater.

Manglende betaling:
Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 250.

Kortbetaling:
De kortoplysninger, du indtaster ved køb af CBS Executive Fondens produkter, bliver sendt via QuickPay direkte til NETS i krypteret form (SSL). Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Visa/Dankort eller andre kreditkort trækkes beløbet fra din konto, så snart du modtager en kvittering for vores modtagelse af din bestilling.

cbs-executive.dk kan du benytte Dankort, Visa og MasterCard.

Persondata:
For at kunne handle på cbs-executive.dk skal du som minimum oplyse:

  • Navn
  • Jobtitel
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefon-/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilket produkt(er) du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. Er du modtager af vores nyhedsbrev, vil den dertil nødvendige data blive opbevaret ud over de 5 år.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til CBS Executive Fonden via e-mail på info@cbs-executive.dk.

Cookies:
Ved at benytte cbs-executive.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Forbehold for ændringer:
CBS Executive Fonden forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse handelsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.  

Disse betalingsbetingelser er opdateret den 8. februar 2023.

 

Luk besvarelse Alle kurser og uddannelser
spinner
Finder dine anbefalede kurser

Hvad søger du kurser inden for?

Board Leadership
Management & Leadership
Strategy & Business Development

Hvad er din nuværende rolle?

Mellemleder
Specialist & Projektleder
Topleder

Hvad er dit mål?

Faglig opdatering
Kompetenceudvikling
Personlig udvikling
Vælg en eller flere

Hvor lang tid vil du sætte af?

2-4 dage
5-7 dage
8+ dage
Vælg en eller flere