Vidensbase

Cranet

Rundt om Cranet

Cranet-projektet:
Når man skal beskrive kernen i, hvad Cranet er og kan tilbyde, så er det ikke til at komme udenom det forskningsmæssige aspekt heri. Cranet-projektet er et internationalt HRM-forskningsprojekt. Det undersøger og evaluerer løbende HRM-strategi og -praksis i ca. 50 lande og danner dermed et solidt afsæt for udvikling, forskning og benchmarking, som muliggør systematiske komparative analyser af HRM i private og offentlige virksomheder. Og det der adskiller den akademiske forskning, der er kendetegnet ved Cranet, fra andre, er netop, at det er en verdensomspændende undersøgelse, der er næret af det samarbejde som medlemmerne af Cranet netværket tilbyder.

Her kan du læse den seneste internationale rapport fra 2017: Cranet International Report 2017

Den undersøgelse, der udgør den forskningsmæssige kerne i Cranet, er således drevet af og afhængig af medlemmerne af Cranet Netværket, og det er medlemmerne, der gør det muligt for Cranet-undersøgelsen at være den største og mest repræsentative, uafhængige undersøgelse af HRM-politikker og -praksis i verden.

Hør lektor Frans Bevort, CBS, i en TV-udsendelse fortælle uddybende om Cranet-projektet og hvad bruger det bliver brugt til her.

Cranet-netværket:
Cranet-netværket blev grundlagt i samarbejde med Cranfield School of Management, UK, i 1989 med henblik på at imødekomme et behov for let tilgængelig information om, hvordan HRM fungerer i praksis samt lave et grundlag for sammenligning af disse praksisser rundt om i verden.

Netværket selv er et samarbejde mellem mere end 40 universiteter og handelshøjskoler, som regelmæssigt foretager en international komparativ undersøgelse af organisatoriske politikker og praksis i Human Resource Management over hele verden. Denne undersøgelse foregår hvert fjerde år, og derudover arrangeres der hvert år en Cranet-konference i de enkelte lande, der er med til at støtte undersøgelsen. Ved konferencerne præsenteres relevante og aktuelle tematikker, og de udgør samtidig et unikt mødested for ledere og HR professionelle, der ønsker at holde sig opdateret på nye landvindinger inden for forskning og praksis. Konferencen har som mål at skabe overblik over nye muligheder og indsigt i de dilemmaer og nye udfordringer som HR-feltet står overfor. I Danmark afholder CBS og CBS Executive Cranet-konferencen.

Du kan læse mere om de tidligere konferencer nedenfor og tilmelde dig årets konference her.

Cranet-konferencen 2018 - HR's digitale potentiale

Digitale megatrends og udfordringerne for HRM - Jan Damsgaard
Orchestring the e-HRM symphony - Tanya Bondarouk
Digitaliseringens betydning for arbejdsmarkedet - Per Christensen
Overvind the knowing-doing gap - Lars Hoffmann
Fremtidens arbejdsplads - Finn Vestergaard
Og hvad så? Hvordan er HR relevant om 3 år? - Louise Opprud Jakobsen

Workshops:
Workshop 1 - Fra simple HR-data til reel værdiskabelse

Ekstra materialer til Workshop 1:

Workshop 1 - Journal of Organizational Effectiveness, People and Performance
Workshop 1 - Building credible human capital analytics for organizational competitive advantage
Link to our website: www.cbs.dk/hc-analytics
Executive Summaries: https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-strategy-and-innovation/research/human-capital-analytics-group/publications/executive-summaries
“How I Did It”-stories (including the one from ISS): https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-strategy-and-innovation/research/human-capital-analytics-group/publications/how-did-it-stories

Workshop 2 - Online Faciliteret Lederudvikling
Workshop 3 - Digitalisering af HR-ydelser
Workshop 4 - Skalérbar og digital organiseret ledelsesudvikling
Workshop 5 - Digital Transformation i CPH Airport
Workshop 6 - Digitalisering af rekruttering v. Martin Arvidsen
Workshop 6 - Digitalisering af rekruttering v. Ulrik Brix
Workshop 7 - HR-dilemmaer

Link til bogen 'Dilemmaledelse i praksis' af Henrik Holt Larsen & Lilian Mogensen: https://www.noca.dk/dilemma-ledelse-i-praksis/

Læs hele teksten Vis mindre
CBS, Cranet konference

Cranet Konferencen 2017: Making organisations meaningful

Kan ”meningsskabende ledelse” skabe konkurrence- og forandringsdygtige, men også etiske organisationer?
Dette var temaet for Cranet konferencen 2017. Nedenfor kan du se præsentationerne fra indlægsholderne på dagen.

Præsentation - Jan Molin
Præsentation - Dorthe G. Crüger
Præsentation - Peder Holk Nielsen
Præsentation - Frans Bevort
Præsentation - Tor Hernes
Præsentation - YOUNGCONSULT
Opsummering fra samskabelsesproces CRANET 2017

Underviser fremlægger under kursus på CBS Executive, Porcelænshaven, Frederiksberg

Cranet Konferencen 2016: Performance Management er død – længe leve Performance Management