Skræddersyede uddannelser for virksomheder

Lad viden drive udviklingen af din virksomhed

TÆNK LÆNGERE END LØSNING

Ethvert problem indeholder et hav af mulige løsninger. Og enhver løsning indeholder sit eget problem. Det er vigtigt at tage højde for denne kausalitet, når du vil sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling af din virksomhed. Undgå blot at parkere problemet i første omgang.

Vi tilbyder skræddersyede uddannelser, hvor vi fokuserer på at se forbi de primitive problemer og træner din virksomhed i at tænke længere end løsning.

En skræddersyet uddannelse er en uddannelse, hvor vi i stedet for at fokusere på problemløsning opfordrer til refleksion før konklusion. Vi tror på styrken i at træde et skridt tilbage og zoome ud, før du zoomer ind.

Læs hele teksten Vis mindre

UDVIKLING ER INDVIKLET

CBS Executive Fonden har mere end 25 års erfaring med at udvikle og levere skræddersyede uddannelsesprogrammer for en lang række af Danmarks store og største virksomheder og den offentlige sektor.

Hvert år udvikler og leverer CBS Executive Fonden flere end 30 skræddersyede uddannelsesprogrammer til store private og offentlige virksomheder med det formål at skabe værdi for den enkelte deltager, for medarbejdergrupper og for organisationen som helhed.

Kontakt os for mere information

Læs hele teksten Vis mindre
Billedeikon af illustration af fire pile der danner et kryds

ZOOM UD, FØR DU ZOOMER IND

Kan du nikke genkendende til, at I allerede nærmest har løst problemet, før I har forstået, hvorfor det er opstået?

Og sikrer I, at problemet ikke opstår igen?

Vi tror på, at virksomheder skal se bort fra kortsigtede løsninger og zoome ud, før de zoomer ind.

VI ADRESSERER DE SÆRLIGE UDFORDRINGER I DET OFFENTLIGE

CBS Executive Fonden har tradition for at uddanne offentlige ledere og give dem de helt rette kompetencer til at klare udfordringer og problematikker inden for offentlig ledelse.

Men det er ikke altid, at ledere hverken har tiden, lysten eller økonomien hertil, og ofte er der ligeledes et behov for et kollektivt kompetenceløft hos en større ledergruppe i den samme organisation. Dette kan vi hjælpe med hos CBS Executive Fonden i samarbejde med vores bedste forskere, relevante praktikere og den pågældende organisation.

Sammen med virksomheden skræddersyr vi et forløb, der understøtter kommunen, institutionen eller afdelingens overordnede strategiske indsatsområder og det ledelsesgrundlag, der arbejdes ud fra.

Få en skræddersyet uddannelse i offentlig ledelse

Vi ruster offentlige ledere til at håndtere de stigende krav.

For der savnes hverken udfordringer eller omvæltninger i det offentlige. Men er du og din virksomhed ledelsesparate til at omfavne opgaverne – både i de horisontale og vertikale ledelseskæder?

Kan I se det store perspektiv, før I fortaber jer i den konkrete løsning – altså lede uden at styre?

Er I rede til at blive forstyrret i jeres opfattelser og reflektere over egen praksis?

Hvad er fordelen ved en skræddersyet uddannelse?

Med en skræddersyet uddannelse i strategi, forretningsudvikling eller offentlig ledelse får du finpudset dine kompetencer og får nye redskaber og værktøjer.

Vores uddannelser er særligt effektive, når kompetence- og ledelsesudvikling skal understøtte virksomhedens strategi, og når en større gruppe ledere eller medarbejdere fra samme organisation har behov for et fælles kompetenceløft, et fælles ’sprog’ og metoder at arbejde på en virksomhedsspecifik strategisk opgave.

Ved at skræddersy et uddannelsesforløb fokuseres der på din virksomhed og jeres specifikke udfordringer, behov og industri. Vores skræddersyede uddannelser tager derfor altid udgangspunkt i din organisations helt specifikke behov for kompetenceløft – på ledelses- og bestyrelsesniveau såvel som for mellemledere og specialister. Sammen tilsikrer vi en passende kombination af seneste forskning og relevant teori med praktisk erfaring og nyttige værktøjer.

Målet er altid en varig ændring af adfærd og resultater for din virksomhed. Undervisere vil være ledende professorer og forskere fra CBS eller de store internationale business schools, samt førende praktikere fra ind- og udland.

Læs hele teksten Vis mindre

Ekspert: Virksomheder skal sætte purpose over profit

I dag er det ikke længere nok for virksomheder at have en vision. At lede med et større formål er mere aktuelt end nogensinde, men mens danske virksomheder stadig kæmper med det, baner FN’s verdensmål vejen for den allernyeste disciplin: Bæredygtig ledelse.

Det er mere end 10 år siden, at topledere i danske virksomheder begyndte at tale om purposeledelse som den nye managementdisciplin. Bag det begreb ligger ideen om at drive en virksomhed for et større formål end ren og skær profit, og det har for længst overtaget for værdibaseret ledelse, der gik sin sejrsgang fra 90’erne og godt ind i 00’erne. Dengang skulle virksomhederne finde ind til deres værdisæt og en vision, men i dag har det måttet vige for noget større.

Læs hele artiklen på Berlingske

Læs hele teksten Vis mindre

Global virksomhed skaber fællesskab på tværs af grænser

Det er snart 70 år siden, at Tage Sørensen grundlagde virksomheden Nordisk Gummibådsfabrik, der i dag har taget navnet VIKING Life-Saving Equipment. Gummibåde bliver der ikke produceret mange af længere, men virksomheden arbejder stadig med en produktportefølje, der redder liv til søs, og hovedkontoret forbliver i Esbjerg, selvom virksomheden har forgrenet sig til mere end 80 kontorer rundt om i verden.

Den globale rækkevidde kræver et stærkt fokus på samhørighed, og det er blot en af årsagerne til, at VIKING siden 2005 har udvalgt medarbejdere blandt de i dag 3.000 ansatte til et skræddersyet uddannelsesprogram. Det har blandt andet til formål at udviske de fysiske distancer og fremme samarbejdet mellem afdelingerne rundt om i verden.

Læs hele artiklen på Berlingske

Læs hele teksten Vis mindre
VIKING Life-Saving Equipment sender medarbejdere på skræddersyet uddannelse

VIKING lader viden drive udviklingen

Den danske virksomhed VIKING Life-Saving Equipment har siden 2005 sendt mere end 130 medarbejdere gennem en skræddersyet lederuddannelse. Det har hævet hele virksomhedens kompetenceniveau og skabt bedre samarbejde på tværs af landegrænser.

Viking har udviklet sig til en global virksomhed, hvilket kræver et stærkt fokus på samhørighed. Det er blot en af årsagerne til, at VIKING siden 2005 har udvalgt medarbejdere blandt de i dag 3.000 ansatte til et skræddersyet uddannelsesprogram. Det har blandt andet til formål at udviske de fysiske distancer og fremme samarbejdet mellem afdelingerne rundt om i verden.

Læs mere om VIKINGs forløb i artikel fra Berlingske

Læs hele teksten Vis mindre

Skræddersyet toplederprogram til BL – Danmarks Almene Boliger

Vi valgte CBS Executive Fonden som samarbejdspartner på forløbet til topledere i den almene sektor pga. den høje faglighed, og fordi der var både erfaring og vilje til også at indtænkte andre samarbejdspartnere og dermed tilpasse sig deltagernes behov. Det styrker balancen mellem det det akademiske og det praksisorienterede case-arbejde. Vi har oplevet en høj grad af fleksibilitet og support ifht. at finde gode løsninger, fx pga. covid-19 situationen. Deltagerne på det første forløb har fået et fælles sprog og styrket deres ledelsesnetværk. Samtidig har rummet til refleksion og erfaringsudvekslingen med fokus på den strategiske ledelsesopgave øget deres forretningskompetencer. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med CBS Executive Fonden.  – Nana Juul, konsulent i BL

Læs hele teksten Vis mindre

Få råd og vejledning

Hold dig ikke tilbage. Kontakt Program Director Henrik Waitz for en uforpligtende dialog om, hvordan et skræddersyet forløb bedst muligt kan skabe værdi for din forretning.

Uforpligtet samtale? Bliv ringet op

  • Vilkår og betingelser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Luk besvarelse Alle kurser og uddannelser
spinner
Finder dine anbefalede kurser

Hvad søger du kurser inden for?

Board Leadership
Management & Leadership
Strategy & Business Development

Hvad er din nuværende rolle?

Mellemleder
Specialist & Projektleder
Topleder

Hvad er dit mål?

Faglig opdatering
Kompetenceudvikling
Personlig udvikling
Vælg en eller flere

Hvor lang tid vil du sætte af?

2-4 dage
5-7 dage
8+ dage
Vælg en eller flere