Skræddersyede uddannelser for virksomheder

Hvert år udvikler og leverer CBS Executive flere end 30 skræddersyede uddannelsesprogrammer til store private og offentlige virksomheder med det formål at skabe værdi for den enkelte deltager, for medarbejdergrupper og for organisationen som helhed

Samtale efter kursus på CBS Executive

Hvorfor et skræddersyet uddannelsesprogram?

Skræddersyede programmer er relevante, når en større gruppe ledere og/eller medarbejdere fra samme organisation har behov for et fælles kompetenceløft, et fælles ’sprog’, at arbejde på en virksomhedsspecifik strategisk opgave, eller når det åbne kursusmarked bare ikke tilbyder det efterspurgte. Ved at skræddersy et uddannelsesforløb fokuseres der på jeres virksomhed og jeres specifikke udfordringer, cases og industri.

Et skræddersyet arrangement kunne også være en halv eller hel dag med inspirerende eller udfordrende indlæg fra både akademikere og praktikere, eller en workshop – her på campus eller i jeres virksomhed.

Pause under kursus på CBS Executive, Frederiksberg

Hvordan udvikles et skræddersyet uddannelsesprogram?

Behovsafdækning
I drøftelser med jer tilsikrer vi, at vi har en klar forståelse af jeres virksomhed, af udviklingsbehovene samt af hvordan det tiltænkte indhold af uddannelsen vil være i tråd med, og værdifuld for, organisationens overordnede retning og strategi.

 

 

Arbejder under kursus, CBS Executive

Design

Baseret på behovsafdækningen udarbejder vi nogle forslag til det mest optimale uddannelsesforløb, under hensyntagen til mål og økonomi. I samarbejde med jer aftaler vi så endelig struktur, indhold og læringsmetoder – for derefter at færdigdesigne forløbet.

Vi laver skræddersyede kurser over kortere og længere perioder, der kan variere i form og format fra en enkelt dags varighed til 20+ dage.

Kursus på CBS Executive

Udvikling

Det vil ofte være relevant med virksomhedsspecifikke cases, øvelser eller simulationer – og disse udvikles i denne fase.

Skal deltagerne eventuelt vælge et personligt projekt at arbejde på under forløbet, vil dette også være tidspunktet for at få noget sådant på plads. Det samme gælder eventuelle 360° målinger og udpegelse af mulige mentorer.

 

Pause under kursus, CBS executive

Leverance

Hos CBS Executive benytter vi en række forskellige læringsmetoder, og vi tilpasser vores metoder i forhold til, hvad vi, i samarbejde med jer, finder ud af vil have den største værdi for det skræddersyede forløb.

Ofte bliver der tale om en blanding af traditionel klasseundervisning eller flipped class-rooms, workshops, action-learning grupper, e-læring, case-arbejde, eksperimenter i egen praksis og projektarbejde. Det er heller ikke usædvanligt, at forløbet afsluttes med en eksamen eller projektfremlæggelse.

 

Arbejde under kursus med kursusmaterialer på CBS Executive, Frederiksberg

Evaluering

For at forstå og tilsikre effekten af den skræddersyede uddannelse, og for løbende at justere efter behov, beder vi om en evaluering fra deltagerne, og jer som opdragsgiver, efter hvert modul, samt ved leverancens afslutning.

Afhængig af uddannelsestype laver CBS Executive også opfølgning med deltagerne i perioden efter uddannelsen for at etablere, hvorvidt og i hvilken grad deltagerne har ændret adfærd positivt i forhold til uddannelsens læringsmål.

Kontakt CEO Søren Houman for yderligere information om skræddersyede forløb.