{{labels.headline}}

CBS_executive_fonden

Mangler du flere programmer?

Største delen af CBS Executives kurser bliver udført på dansk. Klik nedenfor for at se dem alle.

Bliv en bedre personlig leder med de rette værktøjer

CBS Executive Fonden tilbyder en lang række kurser inden for ledelse og organisation, som kan styrke din kompetencer og udvide dit handlerum.

Du kan blive klogere på forhandlingsteori, få professionaliseret din forskningsledelse og få styrket dine kompetencer inden for det personlige lederskab.

Lad dig ikke begrænse og gør dit for at skabe værdi som leder - for din virksomhed, dine medarbejdere og dine kunder.

SE VORES KURSER I LEDELSE

 

Opnå succes gennem det personlige lederskab

Vi mener, at du ved at sætte fokus på dine ledelsesmæssige kompetencer kan opnå succes på flere fronter.

Når du er bevidst om, hvad din egen rolle er, hvad dit eget værdigrundlag er, og hvad dine egne prioriteringer er i forhold til dit lederskab.

Læg fundamentet for din personlige succes som leder, så du nemmere kan fokusere på, hvordan du bedst sætter retningen for dit team og din virksomhed generelt.

 

Hvorfor tage et kursus med fokus på personligt lederskab?

Med et kursus i personligt lederskab hos CBS Executive Fonden har du mulighed for at blive styrket i evnen til at etablere, udvikle og ikke mindst vedligeholde dine vigtige relationer.

Alle faktorer, der er nødvendige og afgørende for videreudviklingen af dit personlige lederskab og til at få skabt et bæredygtigt lederskab.

Står du eksempelvis midt i en forandringsproces, så giver vi dig de rette redskaber til at kunne udvide dit handlerum.

Dette giver dig blandt andet muligheden for bedre at kunne håndtere de konflikter og udfordringer, der må opstå.

Med en øget indsigt i dine egne styrker og nye værktøjer og redskaber til strategisk ledelse kan du skabe større arbejdsglæde og ikke mindst opnå en øget medarbejdertilfredshed og -engagement hos dine medarbejdere.

Hvordan opnår du bæredygtig ledelse?

Hver dag kan vi læse om kriser og problematikker, der berører os alle. Udfordringerne kan ikke kun løses ét sted – vi skal være fælles om at løfte opgaven.

Netop derfor er det vigtigt, at også virksomheder finder nye, bæredygtige løsninger og fremmer den bæredygtige adfærd, der hvor det er muligt.

Flere ledere og virksomheder har allerede nu fokus på bæredygtighed og FN's Verdensmål.

Der findes også i dag mange muligheder for netop at tænke bæredygtighed ind i ledelsen og koble det sammen med udviklingen af dit personlige lederskab.

Det kan dække over alt fra klimaindsatser til indsatser om at forbedre trivslen og mindske stressen blandt dine medarbejdere.

Det handler i stor stil om at kunne ændre sin adfærd internt i organisationen såvel som i samarbejdet med eksterne leverandører og kunder i en bæredygtig retning.

Herunder er derfor også arbejdsmiljøet en vigtig faktor.

 

Opnå bedre trivsel med bæredygtig ledelse

Med et kursus med fokus på bæredygtig ledelse vil du derfor blandt andet kunne blive klogere på, hvordan du sætter det rette fokus på dine medarbejderes arbejdsglæde og trivsel.

Du vil opnå ny viden og få inspiration til at tænke bæredygtighed ind i virksomhedens strategi. Og du vil blive klogere på, hvordan du som leder kan skabe handlekraft og bæredygtighed i dit personlige lederskab.

Se vores kurser