Interessevaretagelse og Public Affairs

Styrk din forståelse af den politiske og samfundsmæssige situation og bliv bedre til at arbejde målrettet og effektivt med strategisk interessevaretagelse enten nationalt eller i EU