Billede af undervisningssituation

Investeringspsykologi

På dette kursus vil se på, hvordan investorers finansielle beslutninger påvirkes af psykologi. Vi giver et overblik over de teoretiske redskaber, som danner rammer for at forstå investorers valg, og bruger psykologi til at forklare, hvorfor adfærden ikke altid stemmer overens med økonomisk teori.

Billede af Michael Pedersen

Bæredygtighed, Strategi og Forretningsudvikling

Få inspiration og værktøjer til at få social og miljømæssig ansvarlighed til at spille sammen med strategi- og forretningsudvikling i egen organisation. Hvilke muligheder og risici er der forretningsmæssigt i arbejdet med bæredygtighed og CSR?

Billede af undervisningssituation

Beslutningsprocesser og Kunstig Intelligens

Mellemledere, topledere og bestyrelsesmedlemmer skal i stigende grad kunne skelne mellem troværdig og utroværdig information, når der træffes vigtige beslutninger. Indblik i Evidence-based Management og Artificial Intelligence (AI) samt kendskab til konkrete værktøjer hjælper lederen med at få organisationen til at træffe bedre beslutninger på det bedst mulige grundlag.

Billede af undervisningssituation

Nudging: Adfærdsøkonomi i Praksis

På kurset dykker vi ned i, hvorfor mennesker ikke altid tager optimale beslutninger, og hvordan vi bedst muligt kan forudsige og ændre den faktiske adfærd ved hjælp af nudging.

Billede af Michael Pedersen

Bæredygtighed, Strategi og Forretningsudvikling – august

Få inspiration og værktøjer til at få social og miljømæssig ansvarlighed til at spille sammen med strategi- og forretningsudvikling i egen organisation. Hvilke muligheder og risici er der forretningsmæssigt i arbejdet med bæredygtighed og CSR?

Billede af gående sommerskolekursister

Forandringsledelse: Gennem Organisatoriske Rutiner og Individuelle Vaner

På kurset lærer du, hvordan du kan arbejde med de eksisterende vaner og rutiner for at fremme forandringer. Forandring handler ikke altid om at gøre noget nyt, men om at gøre de ting, vi allerede gør, på en anden og mere værdifuld måde. Fremfor at forstå vaner og rutiner som barrierer for forandring, vil du på kurset få indsigt i, hvordan du kan bruge dem som redskaber til forandringer.

Billede af undervisningssituation

Agil Transformativ Ledelse

Bliv undervist i de nyeste teorier om agil transformativ ledelse. På kurset arbejder du med agil transformativ ledelse inden for fire agilitetsdomæner; produktion, organisation, person, strategi, og lærer gennem eksempler fra praksis, hvordan du skaber et agilt mindset i din virksomhed gennem din agile transformative ledelse.

Undervisningssituation på CBS Executive

Skriftlig Ledelse

Tekster fra din hånd siger meget om dig som leder. Det kan derfor være en god investering at give din skrift et kritisk 360 graders efter-syn og blive bevidst om dine skriftlige vaner og uvaner. Udnytter du skriftens visuelle virkemidler? Er formålet med dine tekster klart? Hvilke sproghandlinger styrer dine tekster? Hvilken slags troværdighed opbygger du? Er dine argumenter klare og velvalgte? Er dine afsnit pointestyrede? Indeholder dine sætninger kun én information? Er dit ordvalg klart og billedskabende eller præget af abstrakt ordrigdom, papirord og ledelses-buzz?

Billede af gruppesamtale

Strategisk Regnskabsforståelse

Styrk din regnskabsmæssige kunnen på 3 dage. Opnå øget indsigt i måling og tolkning af finansielle nøgletal, der er centrale for en virksomheds værdiskabelse, samt grundlæggende viden om budgettering og værdimåling.

Billede af gruppesamtale

Forhandlingsteknik

Kurset er funderet i anerkendt forhandlingsteori, men fokuserer primært på den praktiske anvendelse og integration af konkrete forhandlingsredskaber, som kursusdeltageren kan benytte med det samme. En forhandling kan omhandle mange ting f.ex. en kontraktindgåelse, en kommerciel vigtig beslutning, en lønforhandling med medarbejdere eller en konfliktløsningssituation.

To kursusdeltagere udveksler erfaringer

Forhandlingsteknik – august

Udbydes også i marts 2022. Kurset er funderet i anerkendt forhandlingsteori, men fokuserer primært på den praktiske anvendelse og integration af konkrete forhandlingsredskaber, som kursusdeltageren kan benytte med det samme. En forhandling kan omhandle mange ting f.ex. en kontraktindgåelse, en kommerciel vigtig beslutning, en lønforhandling med medarbejdere eller en konfliktløsningssituation.

Luk besvarelse Alle kurser og uddannelser
spinner
Finder dine anbefalede kurser

Hvad søger du kurser inden for?

Board Leadership
Management & Leadership
Strategy & Business Development

Hvad er din nuværende rolle?

Mellemleder
Specialist & Projektleder
Topleder

Hvad er dit mål?

Faglig opdatering
Kompetenceudvikling
Personlig udvikling
Vælg en eller flere

Hvor lang tid vil du sætte af?

2-4 dage
5-7 dage
8+ dage
Vælg en eller flere