Startdato 15. apr. 2021
Deltagergebyr, eks. moms. DKK 38.900
Varighed 8 dage
Undervisningssprog Dansk
Kursus & uddannelser

Strategisk ledelse af ungdomsuddannelses-institutioner

Ny lederuddannelse for ledere på ungdomsuddannelsesinstitutioner (STX, HF, VUC, HHX, HTX, EUD og SOSU). Formålet er at understøtte ledere til at arbejde strategisk med deres ledelse af ansatte og kerneydelser samt i samspillet med rektor. God ledelse kræver strategisk bevidsthed. Der er brug for at den gode leder løfter sig over dagligdagens driftsopgaver og anlægger et strategisk perspektiv på sin ledelse. Den dygtige leder ”har det lange lys på” og tænker strategisk fremadrettet, samtidig med at de daglige ledelsesopgaver har den nødvendige prioritet. Denne vekselvirkning mellem dagligdagens drift og problemløsning og et reflekteret strategisk ledelsesniveau er nem at tænke sig til - men svær at håndtere i praksis. Derfor giver uddannelsen lederen teorier, metoder og værktøjer på masterniveau, der er direkte anvendelige i den daglige ledelse. Uddannelsen udbydes af CBS Executive i tæt samarbejde med ledere af ungdomsuddannelsesinstitutioner og førende forskere inden for udvikling og ledelse af uddannelsesinstitutioner.

Læs hele teksten Vis mindre

Bliv en bedre leder

Styrk dine strategiske ledelseskompetencer. Bliv en bedre leder ved at gå et læringsniveau op fra problemløsning og dagligdags drift til et reflekteret strategisk ledelsesniveau. På den måde bliver du mere præcis og tydelig i din ledelse. Lær nye ledelsesmetoder, så du kan arbejde med strategisk ledelse af driften, strategisk kvalitetsudvikling af kerneydelserne samt strategisk selvevaluering og dokumentation af nøgleresultater. Lær hvordan du kan nå de ønskede mål i samspil med interne og eksterne interessenter. Få nye teorier, metoder og værktøjer, som du kan anvende strategisk i din daglige ledelse af både de ansatte og kerneydelserne på din ungdomsuddannelsesinstitution.

Uddannelsen klæder dig på til:

 • strategisk ledelse af driften (herunder organisering af arbejdet, personaleledelse, kulturændring, forandringsledelse)
 • strategisk kvalitetsudvikling af kerneydelserne (pædagogisk-, didaktisk- og faglig udvikling)
 • strategisk selvevaluering og dokumentation af nøgleresultater (datadrevet ledelse, formativ- og summativ evaluering)

Uddannelsens formål er at understøtte og inspirere dig til at arbejde strategisk med din ledelse. Herved forstås, at du udvikler en bevidst ledelsesstil, som gør dig mere tydelig og reflekteret i din ledelse – til gavn for dig og dine ansatte.

Læs hele teksten Vis mindre

Kompetenceprofil

På uddannelsen tilegner du dig følgende kompetencer:

 • kendskab til væsentlige ledelsesmæssige teorier og metoder, der giver dig en strategisk bevidsthed om det at være leder på en moderne ungdomsuddannelsesinstitution
 • evnen til på et teoretisk og metodisk grundlag at varetage din ledelsesopgave på en ny og strategisk måde
 • større forudsætninger for at kunne igangsætte og lede drifts- og udviklingsprojekter med et strategisk perspektiv

 

Læs hele teksten Vis mindre

Indhold

Indhold

Uddannelsen indeholder teorier, metoder og værktøjer, som klæder dig på til strategisk ledelse af driften, strategisk kvalitetsudvikling af kerneydelserne samt strategisk selvevaluering og dokumentation af nøgleresultater. Uddannelsen tager afsæt i fire perspektiver, som udfoldes på hver sin samling

Uddannelsens fire ledelsesperspektiver:

Ledelsesperspektiv 1: Narrativ forandringsledelse

Narrativ forandringsledelse giver dig en strategisk bevidsthed om effekterne af din egen ledelsesmetode. Med den narrative forandringsledelse får du et ”meta-sprog” til at forstå effekterne af din ledelse, så du nemmere kan skabe de ønskede forandringer på din institution. Narrativ forandringsledelse handler bl.a. om:

 • at skabe ejerskab til forandringer
 • at skabe handling, mening og identitet hos medarbejderne
 • at udvikle den professionelle kapital (såvel ledelsens som medarbejdernes)

Temaet for denne samling er: Fra styring til identitet.

Ledelsesperspektiv 2: Ledelse af selvledelse

Ledelse af selvledelse giver dig en strategisk bevidsthed om, hvordan du med fordel kan lede selvledende medarbejdere, som leder sig selv i kraft af forskellige fagligheder og personligheder.

Ledelse af selvledelse handler bl.a. om:

 • hvad medarbejderne tager ansvar for og forpligter sig på når de leder sig selv.
 • hvordan forskellige typer af selvledelse kalder på forskellige måder du i din ledelse kan forbinde den strategiske retning med hverdagen på.
 • hvordan du i teamsamarbejdet kan skabe rum for faglig, didaktisk og pædagogisk selvudvikling under ansvar for organisationens mål og visioner

Temaet for denne samling er: Fra privatpraktiserende til teamspiller.

Ledelsesperspektiv 3: PERMA-ledelse

PERMA-ledelse giver dig en strategisk bevidsthed om, hvordan du med udgangspunkt i et heliotropisk perspektiv kan skabe øget performance og well-being hos medarbejderne. PERMA-ledelse handler bl.a. om:

 • personaleledelse med udgangspunkt i positiv psykologi (PERMA = positive resultater, engagement, relationer, mening, achievement/opnåelse)
 • skabelse af psykologisk kapital (håb, optimisme, selvopfattet kompetence, modstandskraft)

Temaet for denne samling er: Fra kontrol til psykologisk kapital.

Ledelsesperspektiv 4: Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse giver dig en strategisk bevidsthed om, hvordan du udvikler og leder kvaliteten på din ungdomsuddannelsesinstitution. Med strategisk kvalitetsledelse kan du både vælge kvalitetsmodel og udvikle en kvalitetskultur. Kvalitetsledelse handler bl.a. om:

 • design af en kvalitetsmodel (med inspiration fra ESSE, EFQM, Bologna)
 • implementering af en kvalitetsmodel (fra valg af model til udvikling
  af kvalitetskultur)
 • datadrevet udvikling og dokumentation (evaluering af kvalitetsudviklingen)
 • evaluering som værktøj til god undervisning

Temaet for denne samling er: Fra kvalitetssystem til kvalitetskultur

Læs hele teksten Vis mindre

Din deltagelse og forberedelse

Du skal deltage fuldt ud i alle 4 samlinger. Vi arbejder action-learning-baseret ud fra tre aktivitetstyper: 1) analyse, 2) eksperiment, 3) refleksion.

Ad 1) Analyse:

Før hver samling læser du den relevante litteratur. Der er ca. 100 sider obligatorisk litteratur og 100 sider supplerende litteratur til hver samling. Litteraturen er på dansk og engelsk. Med udgangspunkt i litteraturen reflekterer du over egne ledelsesudfordringer, som er relevante for samlingens tema. Du logger på uddannelsens online platform og beskriver ganske kort en eller flere af dine ledelsesudfordringer. På den måde skaber du en vigtig kobling mellem din egen ledelsespraksis og den kommende samlings tema.

Ad 2) Eksperiment:

Efter hver samling foretager du et eksperiment, hvor du anvender samlingens teorier, metoder og værktøjer til at håndtere det eller de ledelsesudfordringer, du beskrev på online-platformen. I en rapport på 2 A4-sider, som du uploader på uddannelsens online-portal, beskriver du dit resultat. Formålet med eksperimentet er at få øje på og afprøve alternative ledelsesmetoder i kølvandet på undervisningen.

Ad 3) Refleksion:

Din rapport peer-grades af andre deltagere. Du får deres kommentarer med som input til din egen videre refleksion. Rapporten bedømmes godkendt/ikke godkendt af underviserne. Rapporten giver dig grundlag for at forankre din viden i din videre strategiske ledelse.

 

Læs hele teksten Vis mindre

Metode og undervisningsform

Uddannelsen anvender en action-learning metode, hvor du undervejs arbejder strategisk med dine egne ledelsesudfordringer.

Uddannelsen består 4 x 2 dage på hhv. to internater og to eksternater. Derudover vil der være forberedelse og opfølgning, således at den samlede arbejdsmængde vil være ca. 14 dage.

Uddannelsen anvender en online-platform, hvor alle deltagere undervejs deler erfaringer, modtager vejledning og faglige inputs fra underviserne. Her finder du også kursusmaterialet.

Uddannelsen er meget koncentreret og veksler mellem teoretiske forelæsninger, tematiske debatter, gruppearbejde, praktiske øvelser, case-arbejde og selvstændigt arbejde. Case-arbejdet er baseret på helt nye cases om ledelse på ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er udarbejdet til formålet, samt deltagernes egne cases. I undervisningen inddrager vi aktivt dine og de øvrige deltageres egne erfaringer, så vi hurtigt kan trykprøve/teste teoriernes gangbarhed i jeres kontekster.

Du får et kursusbevis fra CBS Executive når du har deltaget aktiv ved alle samlinger og fået bedømt/godkendt dine fire action-learning rapporter.

 

 

Læs hele teksten Vis mindre

Deltagerprofil

Du er leder på en ungdomsuddannelsesinstitution (STX, HF, VUC, HHX, HTX, EUD og SOSU) som fx vicerektor, vicedirektør, afdelingsledere, uddannelsesleder/-chef. Du varetager opgaver som strategisk ledelse, udviklingsledelse, teamledelse, personaleledelse, økonomi- og ressourceledelse, eller tilsvarende. Du kan også deltage, hvis du aspirerer dertil og ønsker at anvende uddannelsen som led i din karrierestrategi.

Læs hele teksten Vis mindre

Steder

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg
Åben i Google Maps
Group
Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg
Åben i Google Maps
Group

Datoer

Tilmeldingsfrist:
22. feb. 2021
Tilføj til kalender 2021-02-22 00:00:00 2021-02-22 23:59:59 Europe/Copenhagen Strategisk ledelse af ungdomsuddannelsesinstitutioner Løft dig over dagligdagens driftsopgaver og anlæg et strategisk perspektiv på din ledelse CBS-Executive CBS-Executive
Timer pr. dag: 8

Torsdag 15. april kl. 09:30 – fredag 16. april kl. 14.30, 2021
Internat, Hotel Faaborg Fjord.

Torsdag 17 juni kl. 09:30 – fredag 18. juni kl 14:30, 2021
Eksternat, CBS Executive, Copenhagen Business School, Frederiksberg

Torsdag 2. september kl. 09:30 – fredag 3. september kl. 14:30, 2021
Eksternat, CBS Executive, Copenhagen Business School, Frederiksberg

Torsdag 7. oktober kl. 09:30 – fredag 8. oktober kl. 14:30, 2021
Internat, Hotel Faaborg Fjord.

Kursusprisen er 38.900 kr. (ekskl. moms) og inkluderer undervisning, ophold og forplejning på internater, forplejning på eksternater samt kursusmateriale.

Kontakt mig

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Lyder det som noget for dig?
Book din plads

Download materiale

Tilmelding

Strategisk ledelse af ungdomsuddannelsesinstitutioner

 • Personlige oplysninger

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Kontaktinfo

 • Firmaoplysninger

 • Parkering

  Når programlektioner afholdes hos CBS Executive i Porcelænshaven, tilbydes deltagerne parkering i nærliggende parkeringskælder til kr. 80 pr. dag. Parkeringsgebyret bliver faktureret sammen med kursusdeltagelsen.
 • Vilkår og betingelser

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Efter tilmelding modtager du bekræftelse og yderligere information på e-mail inden for 3-5 arbejdsdage. Betaling sker vha faktura, der udsendes på e-mail eller via EAN-nummer.

Kursusfakta

Kontakt

Undervisningssprog
Dansk
Startdato
15. apr. 2021
Varighed
8 dage
Steder
CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg / Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg
Deltagergebyr, eks. moms.
DKK 38.900
Programdirektør Peter Stolt