Startdato 03. sep. 2019
Deltagergebyr, eks. moms. DKK 2.500
Varighed 1 dag
Undervisningssprog Dansk
Kursus & uddannelser

Bæredygtig HR-ledelse

ER AFHOLDT - KONFERENCE 2020 TBA

Konferencen blev afholdt den 3. september 2019. Her kan du læse om årets tema og indlæg indtil HR-konferencen 2020 lanceres.

Glæd dig til en faglig dag med oplæg fra Morten Münster, ("Jytte fra Marketing.."), Bertel Haarder, Katherine Richardson og mange flere eksperter og HR-professionelle. På HR-konferencen Cranet 2019 sætter vi fokus på, hvordan HR kan bidrage til den bæredygtige organisation.
Med dette års konference adresserer vi den højaktuelle debat om en mere bæredygtig fremtid gennem en belysning af HR rolle - hvad end det er i den grønne omstilling, de etiske og moralske forpligtelser eller i det moderne arbejdslivs konstruktion. Nedenfor kan du udfolde konferencens keynote-oplæg, workshops og baggrund for årets tema.

Er du interesseret i at læse mere om, hvad Cranet-konferencen tidligere har budt på, kan du finde præsentationer og andet materiale i vores vidensbase.

Hent 2019-programmet og forhåndsreserver din plads til HR-konferencen Cranet 2020 øverst på siden.

Chris Brewster, Professor in HRM at Henley Business School

KEYNOTES - MORGEN

 • Welcome. How do we prepare for future societies?
  v/Uddannelsesdekan Gregor Halff
  In our case Business Schools need to far better prepare their graduates for future societies. This requires a deeper understanding about such future societies plus an aspiration to better provide the capabilities that graduates need to thrive in them. Gregor outlines the way Copenhagen Business School is responding to that double challenge. We need to see the capabilities related to the Graduate as a person; the Graduate in the Organization and the Graduate in Society.
 • Bæredygtige organisationer –  strategi og implementering
  v/Katherine Richardson, professor, leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet samt medlem af Klimarådet
  Private og offentlige organisationers strategiske fokus på bæredygtighed har taget et kraftigt afsæt de seneste år. Dette skyldes ikke mindst den globale opbakning til FNs 17 verdensmål. Som en af de mest indsigtsfulde forskere på området vil Katherine Richardson med konkrete eksempler give et overblik over, hvad der sker internationalt og hvad der sker i Danmark. Hvordan arbejder virksomheder med konkrete strategier for bæredygtighed? Hvad er udfordringerne når strategierne skal implementeres? Hvor er der hjælp og inspiration at hente, og hvordan flytter man luftige commitments til en bæredygtig fremtid over til at udgøre et reelt mindset for hele organisationen og medarbejderne? Her har HR-funktionen en stor rolle at spille.
 • The need for analysing Human Resource Management in a multi-stakeholder perspective
  v/Chris Brewster, Professor in International HRM, Henley Business School
  As a world-leading Human Resource researcher Chris Brewster argues that if we are to make HRM-research rele­vant in today’s corporations we must implement a multi-stakeholder perspec­tive on HRM that looks beyond shareholder value maximization and considers new criteria such as creation of long-term economic value, employee well-being, societal welfare, and even environmental sus­tainability.
  Today’s corporations navigate in an environment marked by a general crisis of confidence in business. This requires an even greater engagement in corporate sustainabil­ity (CS) and social responsibility (CSR) and a focus on aligning activi­ties with the needs and expectations of a broad set of stakeholders - and not least action to help tackle the world’s grand challenges. Human resource management has a potentially vital role to play in contributing to a firm’s CS/ CSR efforts, but according to Chris Brewster HRM has actually failed to deliver so far. Chris explores the reasons for this failure and discusses ways for HRM to play a more prominent role in the design and implementation of a firm’s CS/ CSR strategy. Watch the video with Chris Brewster to the left.
Læs hele teksten Vis mindre
Bertel om moralkapitalisme

KEYNOTES - EFTERMIDDAG

 • Moralkapitalismen
  v/Bertel Haarder, medlem af Folketinget og fhv. minister
  Bertel Haarder har det seneste års tid gjort sig til talsmand for at skandalerne med skattesnyd, hvidvask mm. faktisk dækker over dybereliggende moralske problemer, der kan få vidtrækkende konsekvenser. Han mener, at de liberale kræfter skal passe på med ikke kun at fokusere på nyttemaksimering. Man skal også have fokus på samfundsmoral og den helhed, som man indgår i. Hør Bertels bud på, hvordan vi skaber bæredygtige organisationer, og hvad vi kan lære af den patriotisme, der er i virksomheder som Lego, Mærsk og Grundfos. Det handler om, at dem, der har meget og bestemmer meget, har et særligt ansvar for deres medarbejdere og for vores fælles samfund. Hør Bertel Haarder opridse sit fokus i videoen til venstre.
 • Fra corporate bullshit til bæredygtig adfærd
  v/Morten Münster, adfærdsstrateg og forfatter
  Mange virksomheder og organisationer er i fuld gang med at profilere og positionere sig ift. at fremstå bæredygtige og fremtidssikrede. Men holdning er ikke det samme som handling. Gør vi noget? Og hvad skal vi gøre for at få medarbejdere til at gøre noget - helst det rigtige? Morten vil med skarpe analyser og konkrete eksempler illustrere tiltag eller strukturer, der hhv. fremmer og hæmmer en bestemt eller ønsket adfærd i organisationer. HR-funktionen kan spille en helt særlig rolle, når organisationer skal walk the talk med hensyn til bæredygtighed. Det bliver underholdende, dynamisk og tankevækkende. Morten Münster har, navnlig med storsællerten ”Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag”, bidraget til forståelsen af, hvordan brugen af adfærdsdesign kan skabe reelle forandringer i den virkelige verden.
Læs hele teksten Vis mindre
Fremtidens HRM er grøn

WORKSHOP 1-2: DET GLOBALE MILJØ

Vi sætter under Det Globale Miljø fokus på det fælles ansvar for en grøn, miljø- og klimavenlig omstilling - det stiller spørgsmålstegn ved HRs nye rolle.

 • Workshop 1: Hvordan løfter vi samfundsansvar og bæredygtighed for en hel branche?
  v/ Kim Rahbek Hansen, medstifter af Sticks’n’Sushi og talsperson for Restauratørernes Garantiordning (REGA), og Jacob Niebuhr, formand for Danmarks Restauranter og Cafeer
  Brancheforeningen Danmarks Restauranter og Caféer er, som en af de første brancheforeninger i verden, ved at udrulle et egentligt bæredygtighedskoncept for branchen via Restauratørernes Garantiordning (REGA). Med REGA stiller restauratørerne garanti for, at de arbejder fokuseret på at drive ansvarlig virksomhed med fokus på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Restauranter som Cofoco, MASH, Sticks’n’Sushi, Mikkeller, Madklubben m.fl. er blandt de første, der således har tilsluttet sig FN’s Global Compacts ti principper for menneskerettigheder, miljø og antikorruption. Kim Rahbek og Jacob Niebuhr vil præsentere og diskutere baggrunden for initiativet, hvordan man kan folde et sådant mindset ud på brancheniveau, såvel som i den enkelte virksomhed og ikke mindst, hvilke muligheder og udfordringer det giver at arbejde med virksomheder med en mindre HR-afdeling. I denne podcast kan du høre REGAs CSR-chef Lea Juliussen fortælle, hvorfor branchespecifikke samarbejder er vejen frem for arbejdet med samfundansvar. Podcasten er produceret af CSR Agendaen. Vært: Eva Harpøth Skjoldborg.
 • Workshop 2: Fremtidens HRM er grøn
  v/Louise Thomsen, Centre Manager for CBS Sustainability med case fra Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og indehaver af TagTomat

  Workshopdeltagerne inviteres til en videns-og ideudveksling omkring, hvordan konkrete bæredygtighedsinitiativer kan bidrage til større arbejdsglæde, stolthed og ansvarsfølelse for sin arbejdsplads. Som et konkret eksempel vil TagTomat fortælle om deres arbejde med GreenBuilding og casen "Sådan får du ikke-rygende akademikere til at samle cigaretskodder op på fællesarealerne". Louise Thomsen vil dele sin erfaring omkring, hvordan en stor offentlig uddannelsesinstitution gennem involvering af sine medarbejdere har formået at ændre adfærd og praksis samt skabe engagement omkring en grønnere arbejdsplads. I et samspil mellem forskere, studerende, personale m.fl. har CBS Sustainability som forskningscenter udviklet og implementeret initiativer for et mere bæredygtigt arbejds- og studiemiljø. Louise har førstehåndserfaring fra at have testet løsninger, store som små, på nogle af de største klimaudfordringer en offentlig uddannelsesinstitution som CBS står over for at tackle. Det tæller alt fra flyrejser, til eventafholdelse og catering. Hør Louise Thomsen præsentere sin workshop i videoen til venstre.

Læs hele teksten Vis mindre
Ole Fogh Kirkeby om bæredygtig HR

WORKSHOP 3-4: ETIK & MORAL

Vi diskuterer det etiske kompas, og hvorvidt vi har del i et fælles ’dannelsesansvar’.

 • Workshop 3: Bæredygtighed kræver ordentlighed
  v/filosof og professor em. Ole Fogh Kirkeby, CBS og VP for Global IT Jens Rasmussen, Chr. Hansen A/S
  Der har de sidste par år været en meget klar bevægelse i den offentlige mening ift. at private og offentlige virksomheder skal have det moralske kompas i orden, hvis deres indsats og bidrag til samfundet fortsat skal opfattes som legitim – og dermed bæredygtig. Hvad er dannelsesidealet for vores medarbejdere? Hvordan undgår vi at få ondt i etikken? Hvordan kan vi styre efter værdier? Hvad er HR-funktionens ansvar for alt dette? En filosof og en topleder diskuterer sammen med workshopdeltagerne, hvad der skal til. Ole Fogh Kirkeby er en stærk og kendt offentlig stemme ift. at fremme det gode, generøse lederskab baseret på værdier, selvindsigt og ordentlighed. Jens Rasmussen har stærke værdier som grundlag for sin ledelse i Chr. Hansen A/S, og virksomheden blev ved indgangen til 2019 kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed. I videoen til venstre kan du høre Ole Fogh opridse ordentligheden som en forudsætning for bæredygtighed.
 • Workshop 4: Jeg tager ansvaret, men det er ikke min skyld!
  v/Camilla Sløk, Associeret Professor, CBS og Jens Tousgaard, Glostrup Kommune
  Har ledelsen altid ansvaret, men aldrig skylden, for det, der foregår i deres organisation? Gennem en række eksempler fra både det private og det offentlige, stiller Camilla og Jens skarpt på ”ansvar og skyld”, ud fra netop dette spørgsmål. Hvad end ledere bryder sig om begrebet ”skyld” eller ej, viser Camilla Sløks forskning, at det er en nødvendighed at forholde sig til det. Klima, CSR og samtidens stressepidemi er blot nogle af de problematikker, som samfundet forventer, at organisationer i dag tager stilling til og ansvar for. Når organisationer f.eks. rammes uforskyldt af skandaler, er der med både pressens og samfundets bevågenhed, store krav til håndteringen af ansvar. Det hænder også, at det er organisationerne selv, der skaber skandalen. Når medarbejdere f.eks. handler på kanten af loven, skal HR forholde sig til både medarbejderens handlinger, rettigheder og virksomhedens omdømme. Omgivelsernes øgede krav til ansvar og skyld kan tilmed skabe interne kampe – for hvem har ansvaret og ikke mindst den egentlige skyld? Hør Camilla Sløk udfolde begreberne i denne TEA TALK podcast. Podcasten er produceret af TURN med vært Louise Rygaard.
Læs hele teksten Vis mindre
4-dages arbejdsuge hos IIH Nordic

WORKSHOP 5-6: ARBEJDSLIV

Vi stiller her skarpt på vor samtids konstruktion af arbejdslivet. Vi belyser det potentiale, der gemmer sig i en 4-dages arbejdsuge, og undersøger hvordan mangfoldige kulturer fremmer bæredygtigheden.

 • Workshop 5: 4 dagsarbejdsuge og bæredygtige vaner
  v/associate professor Michael Pedersen, CBS og Mette Kjølbro Hald, IIH Nordic
  Hvordan skaber vi i fællesskab et bæredygtig arbejdsliv i et arbejdsliv præget af forandring, forstyrrelser og præstationspres? Med udgangspunkt i IIH Nordics erfaringer med en 4 dagsarbejdsuge diskuterer vi, hvorfor det er vigtigt at bearbejde vaner for at opnå en 4 dagsarbejdsuge? Vi undersøger, hvordan vi lærer hinanden at arbejde på nye produktive måder, som samtidig øger vores trivsel? Og vi sætter fokus på, hvilke barrierer vi må være særligt opmærksomme på, når vi ændrer hinandens arbejdsvaner. Michael Pedersen forsker i selvledelse, vaneændringer og 4dagsarbejdsuge. IT-konsulenthuset IIH Nordic er blandt andet er kendt for sin banebrydende 4 dagsarbejdsuge. Se IIH Nordic fortælle om omlægningen til en 4 dagsarbejdsuge i videoen til venstre.
 • Workshop 6: Mangel på en mangfoldighedskultur står i vejen for bæredygtighed
  v/professor (MSO) Sara Louise Muhr, CBS
  Mange års forskning har vist, at en af de væsentligste barrierer til mangfoldighed i organisationer, er subjektive evalueringsprocesser og stereotype forestillinger om køn, alder, etnicitet, seksualitet og handikap etc. Det vil sige, at de væsentligste barrierer ligger dybt indlejret i virksomhedskulturen. ’Kultur spiser strategi til morgenmad’ - så hvordan kan HR bidrage til at gøre mangfoldighedsledelse strategisk som et led i at sikre bæredygtighed på både organisations- (og samfundsniveau)? Mangfoldighedsledelse er ikke kun numerisk ift. at øge antallet af for eksempel kvindelige ledere, kulturel forskellighed eller aldersdiversitet. At skabe en mangfoldig kultur handler om at udfordre ledernes mindset. Som leder skal man lære at betragte mangfoldighedsledelse som det at lede en mangfoldig kultur snarere end individer, der er forskellige. Professor Sara Louise Muhr har udviklet organisatoriske metoder og værktøj til at adressere, diskutere og ændre lederes mindset og ruste dem til at udvikle og lede den mangfoldige kultur. Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer sluttes workshoppen af med udvikling og afprøvning af konkrete redskaber. Deltagere udfordres på egne mindset og får værktøj med hjem til brug i egne organisationer.
Læs hele teksten Vis mindre
Skuespiller Lai Yde fortæller om 4 medarbejdertyper

INTERAKTIVT FORESTILLING

Hvordan navigerer vi i vor tids mange værdisæt?
v/Lai Yde, skuespiller, Human Direction

Lai Yde fra Human Direction iscenesætter gennem interaktivt skuespil bæredygtighedens svære problemstillinger og kerneværdier.

Når vi taler arbejdsliv, er vi i løbet af de sidste årtier gået fra blot to værdisæt til hele fire. Ca. ¼ af den nye generation har et helt nyt værdisæt, som vor tids ledere skal kunne genkende og tackle. Da Mads Skjern i TV-serien Matador åbnede Damernes Magasin gik han fra lønmodtager til iværksætter - fra stabilitet og tryghed til konkurrencekraft og individualitet. Det var en spændende rejse, der satte Korsbæks indbyggere på den anden ende. Siden er kompleksiteten øget, og den enkeltes rejse er ikke længere så simpel.

I dag er de fleste medarbejdere for bestandig på rejse mellem flere forskellige værdisæt. Det sætter nye krav til ledere og HR. Den ene dag ønsker medarbejderne stabilitet, struktur og orden - den næste plads til kreativt - tredje dag tager de sig af klimaet, alle de fattige og dyrker indre fred - fjerde dag er så presset, at det kan være en kamp at få magten i rummet - “Så hør da efter!” Det kan være det rene kaos.

Med teorien “Spiral Dynamics” kan vi rydde op i kaos ved at identificere motivationen bag de fire forskellige værdisæt. Desværre er teorien så kompleks, at den moderne leder nok aldrig får tiden til at fordybe sig i den. Heldigvis har Human Direction gennemarbejdet værdierne og oversat dem til håndgribelige karakterer, der kan både tale, tænke, føle og skændes. Ved at opleve de fire kerneværdier udspillet på scenen som karakterer, kan vi lynhurtigt lære dem at kende og forstå, hvordan de tænker, hvad de drømmer om, og hvad de frygter allermest.
Se Lai Yde præsentere de forskellige værdisæt i videoen til venstre.

Læs hele teksten Vis mindre

BÆREDYGTIG LEDELSE SOM TEMA

Hver dag kan vi læse om klimakrise, hvidvasksager, krænkelseskultur, whistleblowing, svindel i den offentlige sektor, ældreboom, stigning i ulighed, flygtningekrise, og meget mere - kriser og problematikker, der vedrører os alle. Udfordringerne kan ikke alene løses i én sfære, én sektor eller af ét fagområde. Med FNs konsensus om 17 universelle verdensmål står det klart, at vi alle er fælles om at løfte opgaven og samarbejde på tværs af tidligere skel for at finde nye bæredygtige løsninger og fremme bæredygtig adfærd – der hvor vi kan.

Vi undersøger den strategisk vigtige rolle som HR og HRM har i forhold til at påvirke særligt adfærd. Gennem adfærd, kan vi berøre de langsigtede spørgsmål om organisationens bæredygtighed og fremtidige legitimitet i samfundet. Den virkelighed, vi navigerer i som virksomheder og organisationer, sætter nemlig på ny spørgsmålstegn ved vore forretningsmodeller og procedurer og ikke mindst, hvilket medansvar vi har for en mere bæredygtig fremtid gennem vores handlinger.

Den bæredygtighed, der i sidste ende giver en organisation resiliens og gør den i stand til at overleve på lang sigt, er tæt knyttet til de aktiviteter, som HR-ledere og specialister forvalter. Anskuer man tilværelsen gennem et regneark, kan man forledes til at tænke, at HRs bæredygtige bidrag er ”bløde” og ikke-forretningsmæssige hensyn og aktiviteter. Men den langsigtede succes og overlevelse er tæt koblet med en virksomheds evne til at begribe og udfolde begreber som Corporate Sustainability og Corporate Social Responsibility. Der er ingen tvivl om, at den kommende tids organisatoriske landskab og virkelighed stiller nye krav til en form for bæredygtighedsregnskab. Det er de tal, der allerede nu får større og større strategisk betydning for virksomheders og organisationers konkurrenceevne.

Der har længe været et stærkt fokus i debatten på HRM’s strategiske og forretningsmæssige rolle i organisationer. Synspunktet har været, at HRM og dem, der arbejder primært med HRM, har været for optagede af interne processer og på ikke–værdiskabende administrative og udviklingsmæssige aktiviteter.

I denne diskussion overses ofte HR og HRMs strategiske potentiale i forhold til at påvirke særligt adfærd. ”Det moralske kompas”, som man ofte efterspørger hos medarbejdere, hænger uløseligt sammen med de adfærdsprofiler, vi rekrutterer, hvordan vi efteruddanner og de parametre vi bruger til at måle både ledere og medarbejdere - og ikke mindst, hvilken adfærd vi belønner. Hvad er den interne og den eksterne holdning til disse kerneelementer? Er HR i sidste ende sit medansvar klar – og er vi klar over, hvad det egentlig er?

Deltagerprofil

Ved Cranet-konferencerne præsenteres relevante og aktuelle tematikker. Konferencen er et unikt mødested for ledere og HR-professionelle, der ønsker at holde sig opdateret på nye landvindinger inden for forskning og praksis. Det er konferencens mål at skabe indsigt i samtidens udfordringer og dilemmaer og samtidig tilbyde et overblik over de nye muligheder, der følger med. Det handler om at lytte, diskutere og reflektere med ligesindede.

Læs hele teksten Vis mindre

Hvorfor er bæredygtighed en helt central opgave for HR og HRM?

Artikel af Frans Bevort, Lektor og PhD, Department of Organisation, CBS
Bragt på www.Danskhr.dk den 3. juni 2019.

Bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om at leve op til andres forventninger og pleje sit omdømme. Det handler også om at ændre adfærd internt i organisationen såvel som i samarbejdet med eksterne leverandører og kunder i en bæredygtig retning. Her bliver HR’s rolle helt central.

Traditionelt har CSR og arbejdet med bæredygtighed været betragtet som en kommunikationsopgave, der handlede om at håndtere de risici, som det øgede fokus på den sociale bæredygtighed har skabt. Store velanskrevne virksomheder følte sig i stigende grad eksponerede for kritik af deres måde at drive forretning på, og det blev derfor vigtigt at kunne vise, at man gjorde noget for at håndtere en lang række bæredygtighedsspørgsmål. Det startede med det nære miljø, hvordan det lokale miljø blev påvirket, fx forurening og dyrevelfærd, så interne spørgsmål som fysisk og psykisk arbejdsmiljø, medarbejdersundhed, mangfoldighed og diversitet, herunder etnicitet, køn og alder, siden er energi og klimadebatten blevet store spørgsmål. Helt aktuelt er diskussionen af bæredygtige forretningsmetoder og moral nu også kommet i fokus. Lektor i etik og ledelse ved CBS, Camilla Sløk, sætter meget præcist ord på samfundets stigende krav til virksomheders ansvar: ”Den politiker og den industriejer, som ikke er klar til aktivt selv at bidrage med ansvaret i klimakampen, er den, der bør skamme sig. For den, der IKKE handler, har også ansvar. Og skyld.” Camilla Sløk knytter med begreberne skam og skyld nuancer til samfundsdebatten, og med en bevidsthed herom kan HR også bedre navigere i de ydre forventninger til bæredygtig omstilling.

Mange virksomheder håndterer det ydre pres ved at oprette en stabsfunktion, f.eks. som en del af HR eller kommunikationsafdelingen, der definerer nogle politikker og skriver nogle rapporter. Men der er ofte meget langt fra de gode intentioner i de politikker og tiltag, som organisationerne formulerer til de resultater og forandringer, der reelt opnås. Ofte bliver organisationer målt på, hvorvidt de har en politik eller en funktion, der håndterer de nævnte spørgsmål, men der er meget lidt kontrol med politikkernes faktiske effekter. Nyere forskning viser f.eks., at mange mangfoldighedspolitikker har den modsatte effekt end intentionen. Resultatet bliver ofte ”velmenende diskrimination” (Romani, Holch og Risberg, 2018). For eksempel blev virksomheden Accenture i Australien 10 år i træk hædret for deres ”lige adgang” til ansættelse med hensyn til køn. Men de mange velmenende tiltag slog bare ikke igennem i sammensætningen af leder- og partnergruppen, som det ellers var tiltænkt (Kornberger, Justesen og Mouritsen, 2011).

Skal ledelsen så ikke bare træffe nogle bedre beslutninger og komme ind i kampen? Det kan vel ikke være HR-specialisterne, der skal løse alle de store problemer? Ledelsen skal bestemt turde træffe de overordnede beslutninger, der udstikker strategier og værdier og fastlægger den bæredygtige kurs, men resultaterne afhænger i høj grad af medarbejderadfærd og HR’s evne til at påvirke selvsamme. Både som rådgivere og initiativtagere for ledelsen spiller HR en afgørende rolle, men også med de praktiske tiltag, der faktisk skal føre til den ønskede adfærd blandt medarbejderne.

Netop adfærdsstrategi giver Morten Münsters seneste bog ”Jytte fra marketing er desværre gået for i dag” (2017) en grundig indføring i. Morten Münster ved med afsæt i 40 års forskning på området, hvordan man designer politikker og tilmed nudger den enkelte medarbejder til den ønskede adfærd.

HR-funktionen vil (forhåbentligt) ikke stå alene med det 21. århundredes bæredygtige tiltag, men der er mange grunde til, at HR skal involveres. Ikke kun fordi disse politikker næsten altid påvirker medarbejderes ansættelsesvilkår, men også fordi HR har erfaring og ekspertise i forhold til at arbejde med værdier, politikker og deres konkrete implementering. Det vil altid være en vigtig del af HRM at sikre, at organisationen behandler sine medarbejdere på en tidssvarende, samfundsmæssigt acceptabel og holdbar måde. Fordi de øgede krav til bæredygtighed i bred forstand er altafgørende for organisationers overlevelse, er HRM og HR ved at få en ny strategisk relevans.

Steder

CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg
Åben i Google Maps
Group

Datoer

Tilmeldingsfrist:
28. aug. 2020
TBA
Tilføj til kalender 2020-08-28 00:00:00 2020-08-28 23:59:59 Europe/Copenhagen HR-Konferencen - Cranet 2019: Bæredygtig HR-ledelse Cranet-konferenen 2019 sætter fokus på de områder, hvor HR-ledelse både bidrager til men også udfordres i den bæredygtige udvikling. CBS-Executive CBS-Executive

Konferencepris pr. person: kr. 2.500,- ekskl. moms.

Deltagerprisen inkluderer forplejning på dagen.

Kontakt mig

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Lyder det som noget for dig?
Forhåndsreserver

Forhåndsreserver

HR-Konferencen - Cranet 2019: Bæredygtig HR-ledelse

 • Personlige oplysninger

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Kontakt info

 • Firmaoplysninger

 • Vilkår og betingelser

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Efter forhåndsreserveringen vil vi kontakte dig, såfremt der er en ledig plads på kurset

Kursusfakta

Kontakt

Undervisningssprog
Dansk
Startdato
03. sep. 2019
Varighed
1 dag
Steder
CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg
Deltagergebyr, eks. moms.
DKK 2.500
Billede af Stine Staffeldt, CBS Executive, Porcelænshaven 22, Frederiksberg
Portræt af Lise Emilie Hygum Bangsø, CBS Executive