Startdato 04. mar. 2021
Deltagergebyr, eks. moms. DKK 2.500
Varighed 1 dag
Undervisningssprog Dansk
Kursus & uddannelser

HR-konferencen 2021 - Ledelse og Livslang Læring

4. marts 2021 - Konferencen rykkes fra september til marts.

Ledelse og livslang læring

Ledelse og Livslang Læring

Vi skal lære hele livet. Livslang Læring handler i al sin enkelthed om at sætte læring i et bredere perspektiv end skolegang. For den enkelte handler læring oftest om selvrealisering og personlig udvikling. For organisationen er læring et fundamentalt grundvilkår for innovation, effektivitet og performance. Ledelse af Livslang Læring handler om at forstå og udvikle individets og organisationens læringsprocesser. HR-professionelle har ofte en afgørende opgave med at identificere, strukturere og understøtte synergien imellem individets og organisationen behov. På denne konference stiller vi skarpt på, hvordan HR-professionelle på bedst mulig vis kan være med til at skabe og understøtte Livslang Læring.

Der er i sagens natur flere spørgsmål end svar, men på denne konference inviteres du til en kollektiv refleksionsproces med førende forskere og praktikere. Vi vil blandt andet komme ind på:

 • Hvordan påvirkes ledelsespraksis af et øget fokus på læring?
 • Hvordan påvirkes læringsprocesser af digitalisering?
 • Hvilke nye forskningsresultater, koncepter og processer understøtter videndeling, udvikling og læring?
 • Hvilke muligheder og udfordringer skaber nye organisationsformer og forretningsmodeller for ledelse af Livslang Læring?

Traditionen tro vil konferencen byde på internationale keynotes, forskningsbaserede indlæg og en variation af workshops, hvor du som deltager kan komme i dybden med lige netop det emne, der fylder mest hos dig og din virksomhed.

Er du interesseret i at læse mere om, hvad HR-konferencen tidligere har budt på, kan du finde præsentationer og andet materiale i vores vidensbase.

Tilmeld dig til HR-konferencen Cranet 2021 øverst på siden.

Læs hele teksten Vis mindre

Fire aspekter af konferencens tema

Ledelse handler om at få organisationer og dens medlemmer til at levere på de mål og formål den er sat i verden for. For at opnå det, er organisationens udfordring, at den skal opfylde til dels modstridende mål om effektivitet på den ene side og udvikling og innovation på den anden. Effektivitet forstået som at opbygge knowhow og kernekompetencer, der gør organisationen god til at gøre det, den gør. Udvikling og innovation handler om at udvikle og udvide det som organisationen gør, også ud over de allerede accepterede mål og rammer. Individuel og organisatorisk læring handler om begge dele. Med en kliché; både at blive god til at gøre tingene rigtigt og at udvikle sig for at blive ved med at gøre de rigtige ting, selvom vilkårene for at udføre arbejdet ændrer sig.

HR-konferencen fokuserer på hvordan organisationer gennem ledelse og HRM håndterer og nyttiggør den livslange læring som dens medarbejdere gennemgår og i stigende grad kræver og behøver for at være effektive og for at udvikle sig.

Ledelsens læringsmæssige udfordring er derfor at sikre, at det, der har vist sig at skabe succes ikke står i vejen for at udvikle nye måder at skabe værdi på. At organisationer kan aflære de gamle tricks for at give plads til nye. Det overordnede spørgsmål for konferencen er hvordan ledelsesmæssige valg og HRM henholdsvis kan fremme eller risikere at hæmme læring; i forhold til den måde organisationen er indrettet på, den måde ledelse konkret varetages af lederne, den måde digitale læringsteknologier anvendes og ikke mindst organisationens evne til at håndtere og udnytte disruption i form af grundlæggende forandringer i omverdenen til at lære og udvikle sig.

Organisation og læring - kultur og struktur

Organisationens kultur og struktur skaber rammerne for den læring, der forgår i den; groft sagt er kulturen de fælles kollektive forestillinger om hvordan organisationen er og bør være, mens strukturen er de konkrete rammer, regler og den fysiske indretning som organisationen består af.

Organisationskultur er hvordan organisationen forstår sig selv og sin rolle i omverdenen. Hvad gør den enkelte organisation til noget særligt, hvilke værdier og antagelser underbygger det som organisationen gør og står for.

Kulturen i organisationen kan være så stærk, at den fører til ensretning og blindhed over for muligheder som ikke allerede er inkluderet i kulturen. Omvendt kan en organisations kultur fremme læring og udvikling på flere måder. For det første kan den skabe mening og retning i de læreprocesser som medarbejdere og grupper indgår. For det andet kan den direkte understøtte adfærd, der fører til læring, fx accept af, at ny læring også indebærer fejl, en indbygget åbenhed i holdningen til kunders og nye medarbejderes bidrag til at lære nyt i organisationen, osv.

Organisationsstruktur er hvordan organisationen funktionelt er organiseret; hvordan er arbejdet fordelt og i hvilke roller, hvilke regler og procedurer styrer den måde opgaver løses på og hvilke fremgangsmåder og teknologier, der er de foretrukne.

Organisationens struktur kan på mange måder virke hæmmende på læring fordi den låser adfærd fast i forudsigelige og effektive mønstre. Det skaber effektivitet, sikkerhed og gennemsigtighed, men det begrænser samtidigt nyttig variation og forhindrer nytænkning i forhold til de ting strukturen lægger fast. Omvendt kan det, at noget i organisationen er velstruktureret skabe forudsætningen for udvikling andre steder og struktureret organisering af resultatet af nye ideer er næsten altid en forudsætning for, at de kan skabe værdi i sidste ende i organisationen.

På konferencen vil vi undersøge hvordan forskellige konkrete ledelsesmæssige organisatoriske valg i forhold til organisationens kultur og struktur, fremmer eller understøtter forskellige slags læring. Er der nogle typer organisationskultur eller struktur, der bare er bedre til at fremme læring og udvikling eller…?

Digitalisering og læring

Teknologi rækker udover både det ydre og indre af organisationer, og ledelsens håndtering digitalisering er nok det teknologiske valg, der påvirker organisatorisk og individuel læring mest.

På det organisatoriske niveau er det fx maskinlæring og Big Data, der gør det muligt for organisationer at ”lære” mønstre i kolossalt store datamængder om fx kundeadfærd, som samtidig bliver produceret digitalt på sociale medier og andre kilder som IOT osv.

På det individuelle niveau er det fx de mange måder at skabe nye læringsmiljøer med digitale lærings- og kommunikationsteknologier. Det (i disse post-coronatider) er online undervisning og kontakt, men det også de store potentialer, der er i simuleringer, gamification og VR.

Digitalisering er ved at ændre individer, organisationer og samfund for altid og det er i sig selv udtryk for en stor kollektiv læreproces. De ledelser og de HRM-specialister, der håndterer den bedst har en enorm fordel. På konferencen vil vi diskutere hvordan.

Lederens rolle i læring

Lederen er potentielt formidler mellem den individuelle og den organisatoriske læring. Det er vigtigt, som vi ved fra fx coaching og børneopdragelse, at flytte fokus fra at fortælle hvordan ting skal gøres, til at hjælpe medarbejderen til selv at finde sin egen løsning på et problem. Der at ”Lære at lære” er målet og lederens rolle er ideelt set at være facilitator for læring, uden nødvendigvis at underspille sin egen faglighed. Lederen, som en del af ledelsen, har en central rolle i at påvirke både kulturen, strukturen og de teknologier, der anvendes, så de ikke begrænser, men fremmer læring i organisationen. Hvordan kan man arbejde med at udvikle lederes kompetence i at udvikle medarbejdere evne til at lære og skabe ”lærende organisationer”? På Cranet21 hører vi om hvordan ledere og ledelse har arbejdet med netop dette i konkrete case-organisationer.

Kriser! Udefrakommende forstyrrelser og læring

Sidst men ikke mindst er der spørgsmålet om hvor gode organisationer er til at lære af store voldsomme forandringer i omverdenen – det kan være samfundskriser som Covid-19 krisen, store teknologiske forandringer, der ændrer forudsætninger for en given forretningsmodel. Meget forskning viser at organisationer ofte ikke er særligt gode til at tilpasse sig en ændret omverden eller udnytte muligheden for udvikling af organisation og forretningsmodeller, når de oplever disse kriser. På Cranet21 skal vi høre om organisationer, der netop har benyttet sådanne situationer til at udvikle deres HRM, organisation eller forretning.

Læs hele teksten Vis mindre

Konferencens program

KEYNOTES

Opdateres løbende

 • Nikolaj Malchow-Møller, Rektor på CBS
 • Lene Tanggaard, rektor på Designskolen og professor på Aalborg Universitet

WORKSHOPS

Opdateres løbende

Kriser!

 • BC Hospitality Group v/ Elisabeth Richard Bach
 • Midt- og Vestjyllands Politi v/ Michael Tykgaard

Deltagerprofil

Ved HR-konferencerne præsenteres relevante og aktuelle tematikker. Konferencen er et unikt mødested for ledere og HR-professionelle, der ønsker at holde sig opdateret på nye landvindinger inden for forskning og praksis. Det er konferencens mål at skabe indsigt i samtidens udfordringer og dilemmaer og samtidig tilbyde et overblik over de nye muligheder, der følger med. Det handler om at lytte, diskutere og reflektere med ligesindede.

Læs hele teksten Vis mindre

Steder

CBS Executive Fonden
Åben i Google Maps
Group

Datoer

Tilmeldingsfrist:
01. mar. 2021
Tilføj til kalender 2021-03-01 00:00:00 2021-03-01 23:59:59 Europe/Copenhagen HR-Konferencen 2021 - Ledelse og Livslang Læring CBS-Executive CBS-Executive

Konferencepris pr. person: kr. 2.500,- ekskl. moms.

Deltagerprisen inkluderer forplejning på dagen.

Kontakt mig

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Lyder det som noget for dig?
Book din plads

Tilmelding

HR-Konferencen 2021 - Ledelse og Livslang Læring

 • Personlige oplysninger

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Kontaktinfo

 • Firmaoplysninger

 • Betaling

  Vi tager imod følgende betalingsmetoder: Dankort, VISA & Mastercard. Bemærk, at prisen tillægges moms i betalingsvinduet for kreditkortbetalingen. For faktura vælg 'Betal senere'.
 • Pris: 2.500,00 kr.
 • Parkering

  Når programlektioner afholdes hos CBS Executive i Porcelænshaven, tilbydes deltagerne parkering i nærliggende parkeringskælder til kr. 80 pr. dag. Parkeringsgebyret bliver faktureret sammen med kursusdeltagelsen.
 • Vilkår og betingelser

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Efter tilmelding modtager du bekræftelse og yderligere information på e-mail inden for 3-5 arbejdsdage. Hvis du har valgt 'Betal senere', sker betaling vha faktura, der udsendes på e-mail eller via EAN-nummer.

Kursusfakta

Kontakt

Undervisningssprog
Dansk
Startdato
04. mar. 2021
Varighed
1 dag
Steder
CBS Executive Fonden
Deltagergebyr, eks. moms.
DKK 2.500
Betalingslogoer
Programdirektør Stine Staffeldt
Programdirektør Peter Stolt
Program Manager Lise Emilie Hygum Bangsø