Startdato 03. sep. 2019
Deltagergebyr, eks. moms. DKK 2.500
Varighed 1 dag
Undervisningssprog Dansk
Kursus & uddannelser

Bæredygtig HR-ledelse

Cranet-konferencen 2019

 

Ole Fogh Kirkeby om bæredygtig HR

TEMA

Glæd dig til HR-konferencen Cranet 2019, hvor vi sætter fokus på, hvordan HR og HRM kan bidrage til den bæredygtige organisation.
Med dette års HR-konference adresserer vi den højaktuelle debat om en mere bæredygtig fremtid gennem en belysning af HR og HRMs rolle - hvad end det er i den grønne omstilling, de etiske og moralske forpligtelser eller i det moderne arbejdslivs konstruktion.

Hver dag kan vi læse om klimakrise, hvidvasksager, krænkelseskultur, whistleblowing, svindel i den offentlige sektor, ældreboom, stigning i ulighed, flygtningekrise, og meget mere - kriser og problematikker, der vedrører os alle. Udfordringerne kan ikke alene løses i én sfære, én sektor eller af ét fagområde. Med FNs konsensus om 17 universelle verdensmål står det klart, at vi alle er fælles om at løfte opgaven og samarbejde på tværs af tidligere skel for at finde nye bæredygtige løsninger og fremme bæredygtig adfærd – der hvor vi kan.

Vi undersøger den strategisk vigtige rolle som HR og HRM har i forhold til at påvirke særligt adfærd. Gennem adfærd, kan vi berøre de langsigtede spørgsmål om organisationens bæredygtighed og fremtidige legitimitet i samfundet. Den virkelighed, vi navigerer i som virksomheder og organisationer, sætter nemlig på ny spørgsmålstegn ved vore forretningsmodeller og procedurer og ikke mindst, hvilket medansvar vi har for en mere bæredygtig fremtid gennem vores handlinger.

Den bæredygtighed, der i sidste ende giver en organisation resiliens og gør den i stand til at overleve på lang sigt, er tæt knyttet til aktiviteter, som HR-ledere og specialister forvalter. Anskuer man tilværelsen gennem et regneark, kan man forledes til at tænke, at HRs bæredygtige bidrag er ”bløde” og ikke-forretningsmæssige hensyn og aktiviteter. Men den langsigtede succes og overlevelse er tæt koblet med en virksomheds evne til at begribe og udfolde begreber som Corporate Sustainability og Corporate Social Responsibility. Der er ingen tvivl om, at den kommende tids organisatoriske landskab og virkelighed stiller nye krav til en form for bæredygtighedsregnskab. Det er de tal, der allerede nu får større og større strategisk betydning for virksomheders og organisationers konkurrenceevne.

Der har længe været et stærkt fokus i debatten på HRM’s strategiske og forretningsmæssige rolle i organisationer. Synspunktet har været, at HRM og dem, der arbejder primært med HRM, har været for optagede af interne processer og på ikke–værdiskabende administrative og udviklingsmæssige aktiviteter.

I denne diskussion overses ofte HR og HRM startegiske potentiale i forhold til at påvirke særligt adfærd. ”Det moralske kompas”, som man ofte efterspørger hos medarbejdere, hænger uløseligt sammen med de adfærdsprofiler, vi rekrutterer, hvordan vi efteruddanner og de parametre vi bruger til at måle på både ledere og medarbejdere - og ikke mindst, hvilken adfærd vi belønner. Hvad er den interne og den eksterne holdning til og formidling af disse kerneelementer? Er HR i sidste ende sit medansvar klar – og er vi klar over, hvad det egentlig er?

Tilmeld dig Cranet-konferencen 2019 øverst på siden.

Læs hele teksten Vis mindre

Det får du

Traditionen tro byder konferencen både på inspirerende keynote oplæg og en række workshops, som sikrer en mere uddybende dialog på udvalgte emner. Vi offentliggør flere navne løbende. Vi kan allerede nu løfte sløret for følgende:

KEYNOTES

 • Bæredygtige organisationer –  strategi og implementering
  v/Katherine Richardson, professor, leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet samt medlem af Klimarådet
  Private og offentlige organisationers strategiske fokus på bæredygtighed har taget et kraftigt afsæt de seneste år. Dette skyldes ikke mindst den globale opbakning til FNs 17 verdensmål. Som en af de mest indsigtsfulde forskere på området vil Katherine Richardson med konkrete eksempler give et overblik over, hvad der sker internationalt og hvad der sker i Danmark. Hvordan arbejder virksomheder med konkrete strategier for bæredygtighed? Hvad er udfordringerne når strategierne skal implementeres? Hvor der hjælp og inspiration at hente, og hvordan flytter man luftige commitments til en bæredygtig fremtid over til at udgøre et reelt mindset for organisationen og dens medarbejdere? Her har HR-funktionen og dens praksis en stor rolle at spille.
 • The need for analysing Human Resource Management in a multi-stakeholder perspective
  v/Chris Brewster
  As a world-leading Human Resource researcher Chris Brewster argues that if we are to make HRM-research rele­vant in today’s corporations we must implement a multi-stakeholder perspec­tive on HRM that looks beyond shareholder value maximization and consider new criteria such as creation of long-term economic value, employee well-being, societal welfare, and even environmental sus­tainability.
  Today’s corporations navigate in an environment marked by a general crisis of confidence in business. This requires an even greater engagement in corporate sustainabil­ity (CS) and social responsibility (CSR) and a focus on aligning activi­ties with the needs and expectations of a broad set of stakeholders and not least action to help tackle the world’s grand challenges. Human resource management has a potentially vital role to play in contributing to a firm’s CS/ CSR efforts, but according to Chris Brewster HRM has actually failed to deliver so far. Chris explores the reasons for this failure and discusses ways for HRM to play a more prominent role in the design and implementation of a firm’s CS/ CSR strategy.
 • Fra corporate bullshit til bæredygtig adfærd
  v/Morten Münster
  Mange virksomheder og organisationer er i fuld gang med profilere og positionere sig ift at fremstå bæredygtige og fremtidssikrede. Men holdning er ikke det samme som handling. Gør vi noget? Og hvad skal vi gøre for at få medarbejdere til at gøre noget - helst det rigtige? Morten vil med skarpe analyser og konkrete eksempler illustrere tiltag eller strukturer der hhv. fremmer og hæmmer bestemt eller ønsket adfærd i organisationer. Hvor er det, at særligt HR-funktionen kan spille en særlig rolle ift. at organisationer walk the talk med hensyn til bæredygtighed. Det bliver underholdende, dynamisk og tankevækkende. Morten Münster har, navnlig med storsællerten ”Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag”, bidraget til forståelsen af hvordan brugen af adfærdsdesign kan skabe forandringer i den virkelige verden.

WORKSHOPS
Med tre helt centrale nedslag og workshops belyser vi tematikken og de komplekse dilemmaer: Det globale miljøEtik & moral og Arbejdsliv.
Cranet-konferencens workshops vil facilitere konkrete diskussioner i forlængelse af keynote talernes perspektiver.

Det Globale Miljø
Vi sætter under Det Globale Miljø fokus på det fælles ansvar for en grøn, bæredygtig omstilling og stiller spørgsmålstegn ved HRs nye rolle.

 • Workshop 1: Hvordan løfter vi samfundsansvar og bæredygtighed for en hel branche?
  v/ Kim Rabhek Hansen, medstifter af Sticks’n’Sushi og talsperson for Restauratørernes Garantiordning (REGA), og Jacob Niebuhr, forperson for Danmarks Restauranter og Cafeer
  Brancheforeningen Danmarks Restauranter og Caféer er, som en af de første brancheforeninger i verden, ved at udrulle et egentligt bæredygtighedskoncept for branchen via Restauratørernes Garantiordning (REGA). Med REGA stiller restauratørerne garanti for, at de arbejder fokuseret på at drive ansvarlig virksomhed med fokus på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Restauranter som Cofoco, MASH, Sticks’n’Sushi, Mikkeller, Madklubben m.fl. er blandt de første, der således har tilsluttet sig FN’s Global Compacts ti principper for menneskerettigheder, miljø og antikorruption. Kim Rahbek og Jacob Niebuhr vil præsentere og diskutere baggrunden for initiativet, hvordan man kan folde et sådant mindset ud på brancheniveau, såvel som i den enkelte virksomhed og ikke mindst, hvilke muligheder og udfordringer det giver at arbejde med virksomheder med en mindre HR-organisation.
 • Workshop 2:

Etik & Moral 
Vi diskuterer vi det etiske kompas, og hvorvidt vi har del i et fælles ’dannelsesansvar’. Vi belyser også, hvornår diversitet er bæredygtig, og hvad krænkelseskulturens nye normskred egentlig betyder for HR?

 • Workshop 3: Bæredygtighed kræver ordentlighed
  v/filosof og professor em. Ole Fogh Kirkeby, CBS og VP for Global IT Jens Rasmussen, Chr. Hansen A/S
  Der har de sidste par år været en meget klar bevægelse i den offentlige mening ift. at private og offentlige virksomheder skal have det moralske kompas i orden, hvis deres indsats og bidrag til samfundet fortsat skal opfattes som legitim – og dermed bæredygtig. Hvad er dannelsesidealet for vores medarbejdere? Hvordan undgår vi at få ondt i etikken? Hvordan kan vi styre efter værdier? Hvad er HR-funktionens ansvar? En filosof og en topleder diskuterer sammen med workshopdeltagerne, hvad der skal til. Ole Fogh Kirkeby er en stærk og kendt offentlig stemme ift. at fremme det gode, generøse lederskab baseret på værdier, selvindsigt og ordentlighed. Jens Rasmussen har stærke værdier som grundlag for sin ledelse i Chr. Hansen A/S, og virksomheden blev ved indgangen til 2019 kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed
 • Workshop 4: Jeg tager ansvaret, men det er ikke min skyld!
  v/Camilla Sløk, Associeret Professor, CBS og Jens Tousgaard, Glostrup Kommune
  Har ledelsen altid ansvaret, men aldrig skylden, for det, der foregår i deres organisation? Gennem en række eksempler fra både det private og det offentlige, stiller Camilla og Jens skarpt på ”ansvar og skyld”, ud fra netop dette spørgsmål. Hvad end ledere bryder sig om begrebet ”skyld” eller ej, viser Camilla Sløks forskning, at det er en nødvendighed at forholde sig til det. Klima, CSR og samtidens stressepidemi er blot nogle af de problematikker, som samfundet forventer, at organisationer i dag tager stilling til og ansvar for. Når organisationer f.eks. rammes uforskyldt af skandaler, er der med både pressens og samfundets bevågenhed, store krav til håndteringen af ansvar. Det hænder også, at det er organisationerne selv, der skaber skandalen. Når medarbejdere f.eks. handler på kanten af loven, skal HR forholde sig til både medarbejderens handlinger, rettigheder og virksomhedens omdømme. Omgivelsernes øgede krav til ansvar og skyld kan tilmed skabe interne kampe – for hvem har ansvaret og ikke mindst den egentlige skyld?

Arbejdsliv
I denne workshop stiller vi skarpt på vor samtids konstruktion af arbejdslivet med fokus på stress og balancen med privatlivet, den 4-dages arbejdsuge samt arbejdslivets adskillige faser gennem begrebet flerkarrierer.

 • Workshop 5: 4 dagsarbejdsuge og bæredygtige vaner
  v/associate professor Michael Pedersen, CBS og Henrik Stenmann CEO for IIH Nordic
  I et arbejdsliv præget af forandring, forstyrrelser og præstationspres hvordan skaber vi så i fællesskab et bæredygtig arbejdsliv? Med udgangspunkt i IIH Nordics erfaringer med en 4 dagsarbejdsuge diskuterer vi, hvorfor det er vigtigt at bearbejde vaner for at opnå en 4dagsarbejdsuge? Vi undersøger, hvordan vi lærer hinanden at arbejde på nye produktive måder som samtidig øger vores trivsel? Og vi sætter fokus på, hvilke barrierer vi må være særligt opmærksomme på, når vi ændrer hinandens arbejdsvaner. Michael Pedersen forsker i selvledelse, vaneændringer og 4dagsarbejdsuge. Henrik Stenmann er CEO for IT-konsulenthuset IIH Nordic, der blandt andet er kendt for sin banebrydende 4 dagsarbejdsuge.
 • Workshop 6: Virksomhedkulturer spænder ben for mangfoldigheden
  v/Professor (MSO) Sara Louise Muhr, CBS
  Mange års forskning har vist, at en af de væsentligste barrierer til mangfoldighed i organisationer, er subjektive evalueringsprocesser og stereotype forestillinger om køn, alder, etnicitet, seksualitet og handikap etc. Det vil sige, at de væsentligste barrierer ligger dybt indlejret i virksomhedskulturen. ’Kultur spiser strategi til morgenmad’ - så hvordan kan vi gøre mangfoldighedsledelse strategisk? Svaret ligger i, at mangfoldighedsledelse ikke kun på et numerisk plan handler om at øge antallet af for eksempel kvindelige ledere, kulturel forskellighed eller aldersdiversitet. At skabe en mangfoldig kultur handler om at udfordre ledernes mindset. Som leder skal man lære at betragte mangfoldighedsledelse som det at lede en mangfoldig kultur snarere end individer, der er forskellige. Sara Louise Muhr har de seneste år beskæftiget sig med at udvikle organisatoriske metoder og værktøj til at adressere, diskutere og ændre lederes mindset og ruste dem til at udvikle og lede en mangfoldig kultur. Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer sluttes workshoppen af med udvikling og afprøvning af konkrete redskaber. Deltagere udfordres på egne mindsetog får værktøj med hjem til brug i egne organisationer.

INTERAKTIVT ROLLESPIL
Gennem interaktivt skuespil og rollespil vil skuespiller Lai Yde fra Human Direction iscenesætte bæredygtighedens svære problemstillinger og kerneværdier.

 

Er du interesseret i at læse mere om, hvad Cranet-konferencen tidligere har budt på, kan du finde præsentationer og andet materiale i vores vidensbase.

Læs hele teksten Vis mindre

Deltagerprofil

Ved Cranet-konferencerne præsenteres relevante og aktuelle tematikker, og de udgør samtidig et unikt mødested for ledere og HR professionelle, der ønsker at holde sig opdateret på nye landvindinger inden for forskning og praksis. Konferencen har som mål at skabe overblik over nye muligheder og indsigt i de dilemmaer og nye udfordringer som HR-feltet står overfor.

Læs hele teksten Vis mindre

Steder

CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg
Åben i Google Maps
Group

Datoer

Tilmeldingsfrist:
28. aug. 2019
Stadig åben for tilmelding
Tilføj til kalender 2019-08-28 00:00:00 2019-08-28 23:59:59 Europe/Copenhagen CRANET 2019 Cranet-konferenen 2019 sætter fokus på de områder, hvor HR-ledelse både bidrager til men også udfordres i den bæredygtige udvikling. CBS-Executive CBS-Executive

Konferencepris pr. person: kr. 2.500,- ekskl. moms.

Deltagerprisen inkluderer forplejning på dagen.

Kontakt mig

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Lyder det som noget for dig?
Book din plads

Download materiale

For at downloade denne pdf, skal du udfylde dit navn, din e-mail og dit telefonnummer – vi vil kontakte dig inden for et par dage, så vi kan være behjælpelige med at finde det rette forløb til dig. Du accepterer samtidig at modtage informationer og tilbud om vores kurser samt andre inspirerende nyhedsbreve fra CBS Executive.

Trin 1 af 2

50%

Tilmelding

CRANET 2019

 • Personlige oplysninger

 • Kontaktinfo

 • Firmaoplysninger

 • Betaling

  Vi tager imod følgende betalingsmetoder: Dankort, VISA & Mastercard. Bemærk, at prisen tillægges moms i betalingsvinduet for kreditkortbetalingen.
 • Pris: 2.500,00 kr.
 • Parkering

  Når programlektioner afholdes hos CBS Executive i Porcelænshaven, tilbydes deltagerne parkering i nærliggende parkeringskælder til kr. 80 pr. dag. Parkeringsgebyret bliver faktureret sammen med kursusdeltagelsen.
 • Vilkår og betingelser

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Efter tilmelding modtager du bekræftelse og yderligere information på e-mail inden for 3-5 arbejdsdage. Hvis du har valgt 'Betal senere', sker betaling vha faktura, der udsendes på e-mail eller via EAN-nummer.
Betalingslogoer

Kursusfakta

Kontakt

Undervisningssprog
Dansk
Startdato
03. sep. 2019
Varighed
1 dag
Steder
CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg
Deltagergebyr, eks. moms.
DKK 2.500
Billede af Stine Staffeldt, CBS Executive, Porcelænshaven 22, Frederiksberg
Billede af Peter Stolt, CBS Executive, Porcelænshaven 22, Frederiksberg