Startdato TBA
Deltagergebyr, eks. moms. TBA
Varighed TBA
Undervisningssprog Dansk
Kursus & uddannelser

HR-konferencen 2021 - Ledelse og Livslang Læring

4. marts 2021

Online-konference i samarbejde med

Ledelse og Livslang Læring

På denne konference stiller vi skarpt på, hvordan HR-professionelle på bedst mulig vis kan være med til at skabe og understøtte Livslang Læring. Vi skal lære hele livet. Livslang Læring handler i al sin enkelthed om at sætte læring i et bredere perspektiv end skolegang. For den enkelte handler læring oftest om selvrealisering og personlig udvikling. For organisationen er læring et fundamentalt grundvilkår for innovation, effektivitet og performance. Ledelse og Livslang Læring handler om at forstå og udvikle individets og organisationens læringsprocesser. HR-professionelle har ofte en afgørende opgave med at identificere, strukturere og understøtte synergien imellem individets og organisationen behov.

Der er i sagens natur flere spørgsmål end svar, men på denne konference inviteres du til en kollektiv refleksionsproces med førende forskere og praktikere. Vi vil blandt andet komme ind på:

 • Hvordan påvirkes ledelsespraksis af et øget fokus på læring?
 • Hvordan påvirkes læringsprocesser af digitalisering?
 • Hvilke nye forskningsresultater, koncepter og processer understøtter videndeling, udvikling og læring?
 • Hvilke muligheder og udfordringer skaber nye organisationsformer og forretningsmodeller for ledelse af Livslang Læring?

Traditionen tro vil konferencen byde på internationale keynotes, forskningsbaserede indlæg og en variation af workshops, hvor du som deltager kan komme i dybden med lige netop det emne, der fylder mest hos dig og din virksomhed.

Er du interesseret i at læse mere om, hvad HR-konferencen tidligere har budt på, kan du finde præsentationer og andet materiale i vores vidensbase.

Tilmeld dig til HR-konferencen Cranet 2021 øverst på siden.

Læs hele teksten Vis mindre

KEYNOTES

Download konferencens program i menuen øverst på siden

 • Lene Tanggaard, rektor på Designskolen og professor på Aalborg Universitet
 • Mitchell L. Stevens, professor og co-lead af Pathways Lab ved Stanford University
 • Nikolaj Malchow-Møller, rektor på CBS

 

"Du er dømt til evig mesterlære"

At lære er fra Lene Tanggaards perspektiv relevant at interessere sig for og særligt i en tid, hvor arbejdsmarked og samfundsudvikling stiller krav om livslang læring. Den måde, man praktiserer det på i praksis, er dog ofte problematisk. Ifølge Lene Tanggaard lærer man først og fremmest at lære, når man lærer om noget konkret fagligt og i virkeligheden glemmer, at man er i en læreproces.

Modet til at lære er det vigtigste redskab for enhver leder – og "Du er dømt til evig mesterlære" er nogle af Lenes vigtige budskaber.

Hør også om Lenes metoder til at skabe en stærk læringskultur, herunder Innovation og læring, Ledelsespsykologi og læring og effektiv talentudvikling og innovation

Lene Tanggaard er rektor på Designskolen i Kolding. Hun har endvidere siden 2008 været professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Her har hun forsket i kreativitet og læring samt udgivet en lang række af bøger, bogkapitler og forskningsartikler om emnerne.

 


 

 

“Learning and the Life Course”

Professor Stevens will discuss three general changes: (1) an extension of the period of formal schooling over ever longer periods of the lifespan (2) a phenomenological and policy shift from schooling to learning (3) the diversification of the range of organizations providing learning opportunities and credentials. These three interrelated changes create very large opportunities for organizations providing learning opportunities to adults, at the same time that they redistribute responsibility for learning among state, business and civil-society organizations.

Mitchell L. Stevens er organisationssociolog, som i mange år har interesseret sig for kvantificering af uddannelsesprocesser, alternative uddannelsesformer og den formelle organisering af viden. Stevens forsker bl.a. i livslang læring og er en populær og ofte brugt foredragsholder med stor international indsigt. Han fungerede i 2010-17 som den tredje direktør for SCANCOR (Scandinavian Consortium for Organizational Research).

 


 

Rektor Nikolaj Malchow-Møller vil byde velkommen til konferencen med at give et bud på CBS’s ansvar og initiativer i forbindelse med den livslange læring, som ikke blot er et anliggende for det enkelte individ, men en proces der naturligt skal integrere individ, organisation og samfund.

 


 

PARALLELLE SESSIONER

Download konferencens program i menuen øverst på siden

Spor 1

Lederens rolle i organisatorisk læring
Ulrik Brandi, lektor, Aarhus Universitet

Lederen er potentielt formidler mellem den individuelle og den organisatoriske læring. Det at ”lære at lære” er målet, og lederens rolle er ideelt set at være facilitator for læring, uden nødvendigvis at underspille sin egen faglighed. Lederen, som en del af ledelsen, har en central rolle i at påvirke både kulturen, strukturen og de teknologier, der anvendes, så de ikke begrænser, men fremmer læring i organisationen.

I denne session ser vi på lederens rolle i organisatoriske læringsprocesser. Vi får et indblik i den seneste forskning indenfor organisatorisk læring, og ser på hvordan organisationer opbygger, organiserer og tilpasser deres viden, færdigheder og rutiner. Omdrejningspunktet for sessionen er:

 • Hvordan kan man arbejde med at udvikle lederes kompetence i at skabe ”lærende organisationer”?
 • Hvilke læringsmetoder egner sig bedst til at udvikling forskellige ledelseskompetencer?
 • Hvordan forankres læringen bedst muligt i større organisationer med forskellige kulturer?

Ulrik Brandi er lektor ved Aarhus Universitet. Han har i sin forskning fokus på at undersøge, hvordan man kan forstå læring og kompetenceudvikling i organisationer som ændringer i rutiner, viden og praksis. Han er leder for forskningsprogrammet ’Learning, Innovation and Sustainability in Organisations (LISO), og har desuden ledet og deltaget i flere større forskningsprojekter både nationalt og i EU-regi.


Nye digitale læringsformer og blended learning
Annemette Kjærgaard, professor MSO, Ph.d., Prodekan, CBS
Rasmus Johnsen, lektor, Ph.d., Associate Dean for Lifelong Learning, CBS

Hvad siger den nyeste forskning?

Omstillingen til digitale læringsformer er i fuld gang og giver nye muligheder for at understøtte livslang læring. Teknologien gør det muligt at udvide læringskonteksten, at række ud til nye interessenter, at udforske nye muligheder for personlige læringsforløb og til at skabe nye relationer. Samtidig har vi også gennem den seneste nedlukning i forbindelse med covid-19 krisen erfaret at teknologien også har betydelige begrænsninger og udfordrer mulighederne for læring. Med udgangspunkt i resultater fra forskning på CBS fra blended learning sætter vi fokus på teknologiens betydning for livslang læring og de muligheder og udfordringer den skaber for engagement i læringsaktiviteterne. Vi vil også lægge op til en drøftelse af, hvilke læringsformer der egner sig til teknologi-understøttede formater og hvilke det er vigtigt at bevare i tilstedværelsesundervisningen.


Kriser! Udefrakommende forstyrrelser og læring
Elisabeth Richard Bach, Director of Talent Optimization, BC Hospitality Group

HR i krisetider

Hvilken læring bringer Covid-19 med sig? Særligt inden for servicebranchen er virksomhederne hårdt ramt på deres eksistensgrundlag. BC Hospitality Group er en af dem. Covid-19 har tvunget dem til at gentænke deres forretning og her spiller HR en central rolle. For HR er ikke bare god at have i opgangstider til at sikre effektiv rekruttering, onboarding og udvikling. HR er også en væsentlig partner, når der skal nedskaleres og tænkes i visionære nye læringsprocesser for at sikre virksomhedens overlevelse.

Covid-19 understreger betydning af HR folk, som er fremsynede og kan skabe agilitet, i stedet for at holde fast i verden af i går. Og krisen viser, at HR har akut brug fore en kraftig opgradering af bl.a. IT skills for at kuratere store mænger digitalt læringsindhold og big data, og for som strategisk business partner at kunne udlægge tal og konsekvensberegne på forskellige fremtidsscenarier.

Mød Director of Talent Optimization i BC Hospitality Group Elisabeth Richard Bach og forsker fra CBS Lotte Holck i dialog om HR i krisetider.


 

 

 

Spor 2

Organisation og læring – kultur og struktur
Ulf Hahnemann, CHRO, A.P. Møller - Mærsk

Vedvarende læring og bevidst arbejde med kulturen har været afgørende for den vellykkede transformation i Mærsk. Mød Ulf Hahnemann, CHRO ved A.P. Møller – Mærsk, og hør hvorfor HR har en afgørende rolle i den transformation Mærsk er midt i – og hvordan der arbejdes med kulturen gennem bevidste læringsprocesser og ikoniske symbolske handlinger, der understøtter transformationen. En del af kulturtransformationen er at skabe empowerment ud i yderste led, som allerede har øget medarbejderengagementet markant.


Digitalisering og læring
Ulrik Juul Christensen, CEO, Area9 LYCEUM

Mennesket er det vigtigste i AI og Adaptiv læring!

Det vigtigste KPI i fremtiden måler på læring! Når vi taler om digitalisering af læring, handler det ofte om at erstatte mennesker med maskiner og konvertere analogt indhold til noget digitalt og skalerbart. Men vi er nødt til at udfordre denne tænkning, hvis vi for alvor skal gøre læringen mere effektiv, mere relevant og dermed bruge det som løftestang for vores organisationers produktivitet.

Ulrik Juul Christensen, anerkendt som ekspert inden for læringsteknologi, vil udfordre vores forståelse i denne session. Han har i mere end 25 år arbejdet med banebrydende udvikling inden for adaptiv læring, datadrevet indholdsudvikling, simulering og debriefing-teknologier. Han står i spidsen for Area9 Lyceum, der udvikler kritisk infrastruktur til 'blended learning' på alle niveauer - fra børnehaveklasseelever til speciallæger. Flere tusinde universiteter og mere end 30 mio. studerende bruger disse teknologier i dag, og på mindre end to år er flere hundrede af verdens største virksomheder også begyndt at bruge disse metoder og teknologier.


How to create a holistic, agile and digital learning strategy aligned to your Organization’s strategy?
Steven Smith, Senior Advisor for the European Foundation for Management Development 

Innovation has become a key competitive factor in many organization and as such continuous learning is becoming a vital part of business operations. However, many organizations struggle to transform a rigid approach to employee and leadership development into an agile learning strategy. In this session we look at a framework Steven has used in Capgemini and Nordea that you can also use to create a culture of continues learning and align your learning strategy to the organization’s ambition.

 

Billede af undervisningssituation

SAMMEN OM LÆRING, MEN HVER FOR SIG

En online co-creation proces med deltagerne

Mød teaterdirektør Pia Jette Hansen fra Bellevue teatret sammen med foredragsholder, skuespiller og entertainer Farshad Kholghi, der sammen vil stå for en virtuel samskabende proces om livslang læring på en anderledes og underholdende måde.

 • Pia Jette Hansen har både på Østre Gasværk og Bellevue teatret bevidst arbejdet med at forny og skabe læring i måden, der laves forestillinger på.
 • Farshad Kholghi forstår med sine 25 års erfaring at kombinere underholdning, alvor og faglige pointer for et mangfoldigt publikum.

Afsluttende paneldebat

 • Mitchell L. Stevens, professor og co-lead af Pathways Lab ved Stanford University
 • Rasmus Johnsen, lektor, Ph.d., Associate Dean for Lifelong Learning, CBS
 • Elisabeth Richard Bach, Director of Talent Optimization, BC Hospitality Group
 • Ulrik Juul Christensen, CEO, Area9 LYCEUM

 

Fire aspekter af konferencens tema

Ledelse handler om at få organisationer og dens medlemmer til at levere på de mål og formål den er sat i verden for. For at opnå det, er organisationens udfordring, at den skal opfylde til dels modstridende mål om effektivitet på den ene side og udvikling og innovation på den anden. Effektivitet forstået som at opbygge knowhow og kernekompetencer, der gør organisationen god til at gøre det, den gør. Udvikling og innovation handler om at udvikle og udvide det som organisationen gør, også ud over de allerede accepterede mål og rammer. Individuel og organisatorisk læring handler om begge dele. Med en kliché; både at blive god til at gøre tingene rigtigt og at udvikle sig for at blive ved med at gøre de rigtige ting, selvom vilkårene for at udføre arbejdet ændrer sig.

HR-konferencen fokuserer på hvordan organisationer gennem ledelse og HRM håndterer og nyttiggør den livslange læring som dens medarbejdere gennemgår og i stigende grad kræver og behøver for at være effektive og for at udvikle sig.

Ledelsens læringsmæssige udfordring er derfor at sikre, at det, der har vist sig at skabe succes ikke står i vejen for at udvikle nye måder at skabe værdi på. At organisationer kan aflære de gamle tricks for at give plads til nye. Det overordnede spørgsmål for konferencen er hvordan ledelsesmæssige valg og HRM henholdsvis kan fremme eller risikere at hæmme læring; i forhold til den måde organisationen er indrettet på, den måde ledelse konkret varetages af lederne, den måde digitale læringsteknologier anvendes og ikke mindst organisationens evne til at håndtere og udnytte disruption i form af grundlæggende forandringer i omverdenen til at lære og udvikle sig.

Organisation og læring - kultur og struktur

Organisationens kultur og struktur skaber rammerne for den læring, der forgår i den; groft sagt er kulturen de fælles kollektive forestillinger om hvordan organisationen er og bør være, mens strukturen er de konkrete rammer, regler og den fysiske indretning som organisationen består af.

Organisationskultur er hvordan organisationen forstår sig selv og sin rolle i omverdenen. Hvad gør den enkelte organisation til noget særligt, hvilke værdier og antagelser underbygger det som organisationen gør og står for.

Kulturen i organisationen kan være så stærk, at den fører til ensretning og blindhed over for muligheder som ikke allerede er inkluderet i kulturen. Omvendt kan en organisations kultur fremme læring og udvikling på flere måder. For det første kan den skabe mening og retning i de læreprocesser som medarbejdere og grupper indgår. For det andet kan den direkte understøtte adfærd, der fører til læring, fx accept af, at ny læring også indebærer fejl, en indbygget åbenhed i holdningen til kunders og nye medarbejderes bidrag til at lære nyt i organisationen, osv.

Organisationsstruktur er hvordan organisationen funktionelt er organiseret; hvordan er arbejdet fordelt og i hvilke roller, hvilke regler og procedurer styrer den måde opgaver løses på og hvilke fremgangsmåder og teknologier, der er de foretrukne.

Organisationens struktur kan på mange måder virke hæmmende på læring fordi den låser adfærd fast i forudsigelige og effektive mønstre. Det skaber effektivitet, sikkerhed og gennemsigtighed, men det begrænser samtidigt nyttig variation og forhindrer nytænkning i forhold til de ting strukturen lægger fast. Omvendt kan det, at noget i organisationen er velstruktureret skabe forudsætningen for udvikling andre steder og struktureret organisering af resultatet af nye ideer er næsten altid en forudsætning for, at de kan skabe værdi i sidste ende i organisationen.

På konferencen vil vi undersøge hvordan forskellige konkrete ledelsesmæssige organisatoriske valg i forhold til organisationens kultur og struktur, fremmer eller understøtter forskellige slags læring. Er der nogle typer organisationskultur eller struktur, der bare er bedre til at fremme læring og udvikling eller…?

Digitalisering og læring

Teknologi rækker udover både det ydre og indre af organisationer, og ledelsens håndtering af digitalisering er nok det teknologiske valg, der påvirker organisatorisk og individuel læring mest.

På det organisatoriske niveau er det fx maskinlæring og Big Data, der gør det muligt for organisationer at ”lære” mønstre i kolossalt store datamængder om fx kundeadfærd, som samtidig bliver produceret digitalt på sociale medier og andre kilder som IOT osv.

På det individuelle niveau er det fx de mange måder at skabe nye læringsmiljøer med digitale lærings- og kommunikationsteknologier. Det (i disse post-coronatider) er online undervisning og kontakt, men det er også de store potentialer, der er i simuleringer, gamification og VR.

Digitalisering er ved at ændre individer, organisationer og samfund for altid og det er i sig selv udtryk for en stor kollektiv læreproces. De ledelser og de HRM-specialister, der håndterer den bedst har en enorm fordel. På konferencen vil vi diskutere hvordan.

Lederens rolle i læring

Lederen er potentielt formidler mellem den individuelle og den organisatoriske læring. Det er vigtigt, som vi ved fra fx coaching og børneopdragelse, at flytte fokus fra at fortælle hvordan ting skal gøres, til at hjælpe medarbejderen til selv at finde sin egen løsning på et problem. Der at ”Lære at lære” er målet og lederens rolle er ideelt set at være facilitator for læring, uden nødvendigvis at underspille sin egen faglighed. Lederen, som en del af ledelsen, har en central rolle i at påvirke både kulturen, strukturen og de teknologier, der anvendes, så de ikke begrænser, men fremmer læring i organisationen. Hvordan kan man arbejde med at udvikle lederes kompetence i at udvikle medarbejdere evne til at lære og skabe ”lærende organisationer”? På Cranet21 hører vi om hvordan ledere og ledelse har arbejdet med netop dette i konkrete case-organisationer.

Kriser! Udefrakommende forstyrrelser og læring

Sidst men ikke mindst er der spørgsmålet om hvor gode organisationer er til at lære af store voldsomme forandringer i omverdenen – det kan være samfundskriser som Covid-19 krisen, store teknologiske forandringer, der ændrer forudsætninger for en given forretningsmodel. Meget forskning viser at organisationer ofte ikke er særligt gode til at tilpasse sig en ændret omverden eller udnytte muligheden for udvikling af organisation og forretningsmodeller, når de oplever disse kriser. På HR-konferencen skal vi høre om organisationer, der netop har benyttet sådanne situationer til at udvikle deres HRM, organisation eller forretning.

Læs hele teksten Vis mindre

Deltagerprofil

Ved HR-konferencerne præsenteres relevante og aktuelle tematikker. Konferencen er et unikt mødested for ledere og HR-professionelle, der ønsker at holde sig opdateret på nye landvindinger inden for forskning og praksis. Det er konferencens mål at skabe indsigt i samtidens udfordringer og dilemmaer og samtidig tilbyde et overblik over de nye muligheder, der følger med. Det handler om at lytte, diskutere og reflektere med ligesindede.

Læs hele teksten Vis mindre

Datoer

Tilmeldingsfrist:
To Be Announced

Pris for virtuel konference i 2021:
Konferencepris pr. person: kr. 900,- ekskl. moms.
Konferencen vil blive afholdt via Zoom den 4. marts 2021, kl. 9.00 - 14.30.

Kontakt mig

 • Vilkår og betingelser

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Lyder det som noget for dig?
Interesseret

Interesseret

HR-konferencen 2022 - Ledelse og Livslang Læring

 • Personlige oplysninger

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Kontakt info

 • Firmaoplysninger

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Vi kontakter dig, så snart der er flere informationer.

Kursusfakta

Kontakt

Undervisningssprog
Dansk
Startdato
TBA
Varighed
TBA
Steder
Deltagergebyr, eks. moms.
TBA
Portræt af Stine Staffeldt
Portræt af Nina Ingvartsen