Startdato 10. aug. 2023
Deltagergebyr, eks. moms. DKK 75.000
Varighed 10 dage
Undervisningssprog Dansk
Kursus & uddannelser

Bestyrelsesuddannelse for internationale VL-medlemmer

Formål

På opfordring fra en række internationale VL-medlemmer, har CBS Bestyrelsesuddannelserne udviklet en uddannelse, der særligt er tilrettet danskere bosiddende i udlandet. Formålet med uddannelsen er at give danske potentielle og nuværende bestyrelsesmedlemmer bosat i udlandet opdateret og nødvendig viden og erfaring med væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer, som et bestyrelsesmedlem møder i en dansk, nordisk eller international kontekst.

Bestyrelsesarbejde i en international kontekst nødvendiggør en bredere og dybere forståelse for de forskellige lovgivningsmæssige, erhvervsmæssige og økonomiske forskelle, der ligger i, hvordan selskaber skaber værdi for ejere og øvrige interessenter. Bestyrelsesuddannelsen for VL-medlemmer bosat i udlandet forener erfaringsbaseret praksis fra bestyrelseslokalerne med forskningsbaseret viden. Undersøgelser viser, at virksomheder, som arbejder professionelt med bestyrelse og ledelse, træffer bedre beslutninger og fremmer værdiskabelsen. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case-diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer.

Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen. Virksomheder med en professionel bestyrelse er mere udviklingsorienterede og er bedre til at vækste. Men der er også undtagelser – en ekstern bestyrelse er ikke i sig selv garanti for vækst og udvikling. Det kræver, at ejere og bestyrelse har viden og kendskab til, hvordan man får fokus på det værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Programmet er udviklet af CBS Bestyrelsesuddannelserne i samarbejde med Dansk Selskab for Virksomhedsledelse i dialog med erfarne partnere i EY Godkendt Revisionspartnerselskab og Advokatvirksomheden Kromann Reumert.

Læs hele teksten Vis mindre

Udbytte

 • Overblik over bestyrelsens opgaver og problemstillinger
 • Konkrete værktøjer og kompetencer til brug for professionelt bestyrelsesarbejde
 • Erfaringsudveksling og dialog om “What do Boards do, what should Boards be doing” baseret på et antal virkelighedsnære cases
 • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer / bestyrelsesformænd, CBS-professorer og rådgivere i dansk og internationalt erhvervsliv
 • Træning af samspillet i bestyrelsen, samt bestyrelsen og direktionen imellem
Læs hele teksten Vis mindre

Pædagogik

Alle emner er bygget op omkring erfaringsbaserede cases og deltagerne arbejder med “virkelige” problemstillinger og dilemmaer fra bestyrelseslokalerne i danske- og internationale virksomheder. Dialogen med CBS-professorer og bestyrelsesformænd giver deltagerne en enestående træning i håndtering af bestyrelsens mest udfordrende opgaver og beslutningssituationer – inden mødet med disse i praksis. Desuden testes referencerammer og teori, og erfaring perspektiveres. Undervisning samt case-sessions i grupper og plenum faciliteres af CBS-professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY.

Der vil ud over det faglige også blive lagt vægt på at skabe netværk og relationer på tværs af holdet og i selskab med danske bestyrelsesmedlemmer og erhvervsledere fra dansk erhvervsliv fra CBS Bestyrelsesuddannelsen. Som forberedelse anbefales det, at man inden undervisningsdagen har læst de fremsendte cases og evt. supplerende litteratur.

Som en del af uddannelsen er der to eksamensopgaver – en gruppe-hjemmeopgave, som man arbejder med individuelt og i gruppen. Hver gruppe fremlægger deres samlede resultat i ”plenum” på modul 2 d. 5. oktober 2022. Der vil være gruppearbejde mellem modul 1 og 2 (via Zoom). Derudover er der en individuel eksamensopgave, der skal afleveres d. 1. maj 2023. Alle deltagere, der består uddannelsen, vil få udleveret CBS Board Leadership Education Exam Certificate.

Læs hele teksten Vis mindre

Tid og sted

Undervisningen vil bestå af i alt 10 dages undervisning, hvor de 6 dage er fastlagt som fysisk undervisning hos CBS Bestyrelsesuddannelserne (Frederiksberg, København) og 4 dage som virtuel undervisning via Zoom. CBS Bestyrelsesuddannelserne har gennemført over 40 virtuelle undervisningsdage og over 200 hybride undervisningsdage siden foråret 2020 til og med marts 2022.

Det er muligt at følge uddannelserne virtuelt (i et hybrid format), da CBS Bestyrelsesuddannelserne har opbygget betydelige teknologiske og pædagogiske kompetencer inden for hybrid undervisning. Vores undervisningslokaler og grupperum er i dag indrettet med storskærme, 4K kameraer, elektroniske whiteboards og professionelle mikrofoner mv., og vurderes som værende nogle af de mest avancerede i Danmark. Vi anvender Zoom som vores platform i lighed med 500.000 andre virksomheder verden rundt.

Læs hele teksten Vis mindre

Deltagerprofil

Programmet henvender sig primært til alle danske erhvervsledere bosat i udlandet, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i international kontekst. Bestyrelsesuddannelsen er rettet mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, der enten har begrænset erfaring med bestyrelsesarbejdet eller efterspørger værktøjer og viden om mere værdiskabende bestyrelsesarbejde samt mod ejerledere, som overvejer etablering af en ekstern bestyrelse, eller som kan se en mulighed for udviklingen af det nuværende bestyrelsesarbejde.

Steder

CBS Executive Fonden
Åben i Google Maps
Group

Datoer

Tilmeldingsfrist:
09. aug. 2023
Tilføj til kalender 2023-08-09 00:00:00 2023-08-09 23:59:59 Europe/Copenhagen Bestyrelsesuddannelse for internationale VL-medlemmer Uddannelsen giver overblik og større strategisk forståelse for bestyrelsens væsentligste opgaver, problemstillinger og dilemmaer i forhold til Sustainable Finance og ESG. Både ud fra strategiske-, governance- og risikoperspektiver samt med sigte på bestyrelsens rolle i forhold til at sikre værdiskabelse. Deltagerne vil opnå indsigt i bestyrelsens rolle, ansvar og samspil med direktionen, stakeholdere og rådgivere. Målsætningen er, at deltagerne skal kunne anvende viden og nye kompetencer i bestyrelsesmøder og i varetagelse af bestyrelsens opgaver og ansvar i samspil med topledelsen. Der lægges vægt på tværfaglighed og helhedsforståelse. CBS-Executive CBS-Executive
Timer pr. dag: 8

Bestyrelsesarbejde for Internationale VL medlemmer finder sted over 10 dage:

Dag 1: Torsdag den 10. august 2023 (09.00-17.00) / Networking + informel dinner (17.00-20.00)
Dag 2: Fredag den 11. august 2023 (09.00-18.00) / Mini-reception og networking
Lokation: CBS Bestyrelsesuddannelserne, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Dag 3: Torsdag den 5. oktober 2023 (09.30-16.00)
Dag 4: Fredag den 6. oktober 2023 (09.30-16.00)
Virtuelt via Zoom

Dag 5: Mandag den 18. december 2023 (09.00-17.00) / Fagligt indlæg og Networking m. tapas (17.00-20.00)
Dag 6: Tirsdag den 19. december 2023 (09.00-17.00) / Mini-reception og networking
Lokation: CBS Bestyrelsesuddannelserne, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Dag 7: Torsdag den 21. marts 2024 (09.30-16.00)
Dag 8: Fredag den 22. marts 2024 (09.30-16.00)
Virtuelt via Zoom

Dag 9: Mandag den 12. august 2024 (09.00-17.30) / Mini-reception og networking
Dag 10: Tirsdag den 13. august 2024 (09.00-17.30) / Tapas ved højborde, champagne og overrækkelse af eksamensbevis (17.30-19.00)
Lokation: CBS Bestyrelsesuddannelserne, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Kontakt mig

 • Vilkår og betingelser

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Lyder det som noget for dig?
Book din plads

Tilmelding

Bestyrelsesuddannelse for internationale VL-medlemmer

 • Personlige oplysninger

 • DD slash MM slash YYYY
 • Kontaktinfo

 • Firmaoplysninger

 • Vilkår og betingelser

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Efter tilmelding modtager du bekræftelse og yderligere information på e-mail. Betaling sker vha faktura, der ligeledes udsendes på e-mail.

Kursusfakta

Kontakt

Undervisningssprog
Dansk
Startdato
10. aug. 2023
Varighed
10 dage
Steder
CBS Executive Fonden
Deltagergebyr, eks. moms.
DKK 75.000
Programdirektør Kim Pedersen
Luk besvarelse Alle kurser og uddannelser
spinner
Finder dine anbefalede kurser

Hvad søger du kurser inden for?

Board Leadership
Management & Leadership
Strategy & Business Development

Hvad er din nuværende rolle?

Mellemleder
Specialist & Projektleder
Topleder

Hvad er dit mål?

Faglig opdatering
Kompetenceudvikling
Personlig udvikling
Vælg en eller flere

Hvor lang tid vil du sætte af?

2-4 dage
5-7 dage
8+ dage
Vælg en eller flere