Expert
HRM
CRANET

Organisationer i bevægelse. Meningsledelse i praksis

16. juni 2017
Af Tor Hernes, professor, CBS

Hvis vi forstår organisationen som noget, der ikke er statisk og en ikke uforanderlig ting, men som en del af en kontinuerlig tilblivelsesproces, er meningsledelse et helt centralt begreb.

I bogen Organisationer i bevægelse (Hernes og Bévort, 2017), som udkommer i efteråret 2017, undersøger forfatterne, hvordan vi må forstå alle de traditionelle elementer af ledelses- og organisationsteori, hvis vi forstår organisationer som meningsskabende narrative processer, hvor aktørerne i fælles interaktion skaber og udvikler organisationen.

Der er “en brik”, som mangler i lærebogslitteraturen om organisationer, og det er de processer, der gør, at ting som kulturer og strukturer skabes, vedligeholdes, forandres, smelter sammen eller forvinder for senere at opstå i en anden form”, skriver forfatterne i indledningen, og svaret er “meningsskabende ledelses- og interaktionprocesser”.

I bogen er der et kapitel, der specifikt behandler meningsskabelse og -ledelse.  Det behandler temaer som: Meningsskabelsens egenskaber, narrativer og fortællinger, interaktion, ledelse og det materielles betydning diskuteres for at vise, hvordan organisationen bliver til og udvikles gennem de processer, hvormed vi skaber mening i den sammen.

Det er på den ene side en skræmmende erkendelse, at verden ikke er nagelfast, men derimod at den er i bevægelse hele tiden, og at vi kun kan påvirke processen, men aldrig styre den 100%.

Omvendt rummer perspektivet den radikale erkendelse, at vi måske selv skaber meget mere af vores verden, end vi selv tror og derfor har mulighed for – og ansvaret for – at ændre vores verden.

Læs mere om Cranet Konferencen

Luk besvarelse Alle kurser og uddannelser
spinner
Finder dine anbefalede kurser

Hvad søger du kurser inden for?

Board Leadership
Management & Leadership
Strategy & Business Development

Hvad er din nuværende rolle?

Specialist & Projektleder
Topleder
Mellemleder

Hvad er dit mål?

Kompetenceudvikling
Personlig udvikling
Faglig opdatering
Vælg en eller flere

Hvor lang tid vil du sætte af?

5-7 dage
8+ dage
2-4 dage
Vælg en eller flere