Læring som anker i et foranderligt arbejdsliv

27. april 2023

Læring som anker i et foranderligt arbejdsliv

Begrebet Livslang Læring har vundet indpas i samfundsdebatten, og Danmark har i adskillige år haft en strategi på området under titlen ‘Uddannelse og livslang opkvalificering for alle’. Siden udviklingen af strategien har samfundsudviklingen dog udelukkende aktualiseret begrebet yderligere. Argumenterne for at skrue uddannelse og arbejdsliv anderledes sammen og sikre læring gennem hele livet er også åbenlyse set ud fra vigtige parametre:

  1. Den teknologiske udvikling: Livslang Læring hjælper til, at medarbejdere tilpasser sig ændringer og opnår nye færdigheder, der er relevante for det moderne arbejdsmarked
  2. Globaliseringen: Vores konkurrencedygtighed afhænger af et arbejdsmarked med et opdateret videns- og kompetenceniveau
  3. Den personlige udvikling: Livslang Læring genererer større tilfredshed og sikrer nye handleveje
  4. Demokratiet: Livslang Læring medfører et mere oplyst og engageret samfund, som er i stand til at træffe bedre beslutninger

Men Livslang Læring kræver, at vi tænker uddannelse helt anderledes end den nuværende model, hvor en stor del af vores videnssamfund bygger på 5 års uddannelse og et efterfølgende langt arbejdsliv med en karriere, der kan strække sig over 6 årtier.

Læs hele nyhedsbrevet

Luk besvarelse Alle kurser og uddannelser
spinner
Finder dine anbefalede kurser

Hvad søger du kurser inden for?

Board Leadership
Management & Leadership
Strategy & Business Development

Hvad er din nuværende rolle?

Mellemleder
Specialist & Projektleder
Topleder

Hvad er dit mål?

Faglig opdatering
Kompetenceudvikling
Personlig udvikling
Vælg en eller flere

Hvor lang tid vil du sætte af?

2-4 dage
5-7 dage
8+ dage
Vælg en eller flere