Måske kvinder bare er omtrent lige så talentfulde som mænd

8. marts 2023

… en kættersk tanke, ikk’ sandt?

 

Af Anne Marie Jess Hansen, CEO, CBS Executive Fonden

Jeg er stolt af at være en del af CBS, hvor så meget forskning og viden hver eneste dag bidrager til samfundet, til virksomhederne og til os ledere. CBS’s mission er ”Transform Society with Business”, og jeg synes, Niels Westergård-Nielsen og Therese Strand, hhv. professor og lektor ved Center for Corporate Governance, CBS, er stærke eksempler og rollemodeller herfor.

I et debatindlæg 25.2. i Politiken giver de to forskere et yderst sobert og kvalificeret modsvar til indlægget ”kønskvoter tjener ikke nogens interesse, heller ikke kvindernes” (Terjesen og Sløk-Madsen, Politiken 11.2.) Ifølge Westergård-Nielsen og Strand (uddrag fra indlæg er i citationstegn):

Nej, vi afnoterer ikke selskabet for at undgå kvinder i bestyrelsen

  • Oslo Børs afnotering casen (at virksomheder lod sig afnotere fra Oslo Børs for at undgå kvotekrav) er blevet afvist. ”Nylige studier har ikke kunnet finde særlige negative effekter af kvotelovgivningen, hverken i form af ændrede organisationsformer, lavere kompetence og erfaring i bestyrelserne eller negative økonomiske effekter”

Ja, kvindelige bestyrelsesmedlemmer ER kompetente

  • Danske data dokumenterer, at kvindelige bestyrelsesmedlemmer er kompetente: ”De har nu en højere uddannelse end deres mandlige kolleger, lige bestyrelseserfaring i ikke-børsnoterede virksomheder, om end lidt lavere (men stigende) CEO-erfaring”.

(Old boys) Netværk er en betydende faktor for udvælgelse til en bestyrelsesrolle

  • Netværk ser ud til at spille en stor rolle for, om både mænd og kvinder bliver medlem af et børsnoteret selskabs bestyrelse. ”Det forstærker indtrykket af, at dagens udvælgelsesproces måske ikke er helt så kompetencebaseret, som kvotekritikere vil hævde” Old boys-netværk lever i bedste velgående og forskning dokumenterer, at netværk er en vigtig faktor i udvælgelsesprocessen til en bestyrelse.

Hønen eller ægget?

  • For at opnå erfaring og kompetence er det nødvendigt at blive valgt. ”En parallel kan drages til kvinders deltagelse i politik. I 1915 fik danske kvinder stemmeret, og tre år senere blev de fire første kvinder valgt ind i Folketinget. Dengang var der markante forskelle mellem mænds og kvinders uddannelsesniveau, erfaring med arbejdsliv og deltagelse i politik (…) Tænk hvis disse forskelle havde været et argument mod kvindelig stemmeret og valgret på samme måde, som kvinders (tænkte) lavere kompetence i dag bruges som argument mod deres valg til bestyrelserne.” Professor og dr.phil Birgitte Possing har i sin fremragende bog ”Argumenter mod kvinder” dokumenteret, at dette rent faktisk var tilfældet (suk)

Optimal balance mellem risikovillighed- og aversion = sund vækst uden skandaler

  • Et sidste argument fra modparten lyder, at ”kvinder pga deres relative risikoaversion vil være mindre egnede til de risici, som en bestyrelsespost kan medføre.” Bevar mig vel. Når vi ser skandaler i erhvervslivet, spiller en alt for høj risikovillighed som regel den centrale rolle. Alene af den grund bør en bestyrelse rumme diversitet på mange facetter – køn er blot den ene. Og et studie, der sporer korrelation mellem skandale og kønssammensætning i bestyrelser, står da højt på min ønskeliste.

Westergård-Nielsen og Strand erkender i eget indlæg, at ”efterhånden som vores data leverer flere resultater, har vi bevæget os mod et mere positivt syn (på kvoter, red) Det er også en ny situation for os, men det er sådan, forskning skal fungere; man kan blive tvunget til at revurdere en tidligere position, efterhånden som nye indsigter dukker op. Der er vi nu.”

VI LADER DE KLOGE ORD STÅ ET ØJEBLIK …
Rigtig god Kvindernes Internationale Kampdag.

#cbsexecutive #cbsbestyrelsesuddannelserne #kvinderneskampdag #internationalwomensday #ligestilling #diversitet #kvindekvoter #kvinderiledelse

Luk besvarelse Alle kurser og uddannelser
spinner
Finder dine anbefalede kurser

Hvad søger du kurser inden for?

Board Leadership
Management & Leadership
Strategy & Business Development

Hvad er din nuværende rolle?

Mellemleder
Specialist & Projektleder
Topleder

Hvad er dit mål?

Faglig opdatering
Kompetenceudvikling
Personlig udvikling
Vælg en eller flere

Hvor lang tid vil du sætte af?

2-4 dage
5-7 dage
8+ dage
Vælg en eller flere