Nyhed
Kompetenceudviklingsfonde

Kompetenceudviklingsfonde

Kompetenceudviklingsfonde

 

Her kan du finde en liste over kompetenceudviklingsfonde som du kan finde i forbindelse med lederudvikling:

Er du ansat i staten?
Alle ansatte der er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne kan ansøge om midler til kompetenceudvikling.
Ansatte i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignede vilkår kan ligeledes ansøge om midler til kompetenceudvikling.

Læs mere på https://kompetenceudvikling.dk/fonden/

Læs også om øremærkede midler til statsansatte på Akademiker-overenskomst på 50 år eller derover: https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/indsats-oremaerkede-midler-til-statsansatte-pa-akademikeroverenskomst-pa-50-ar-eller-derover/ 

 

Er du kommunalt ansat?
Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr. (50.000 kr. til masteruddannelse) inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet.

Læs mere på http://denkommunalekompetencefond.dk/

 

Er du ansat i en region?
Der kan ansøges om kompetencemidler fra 1. april 2022. Alle ansatte under Akademikernes forhandlingsområde kan ansøge om kompetencemidler, dog er undtaget tandlæger, ansatte med en uddannelse som læge, chefer ansat på selvstændige aftaler, og ansatte omfattet af Aftale vedr. sygehus-/hospitalsapotekere.

Læs mere på http://www.denregionalekompetencefond.dk/

 

Er du ansat i en fødevarevirksomhed?
Dansk Fødevareakademi har flere tilskudsprogrammer for små og mellemstore fødevarevirksomheder, hvor du kan søge om op til 50% af kursusgebyret og dermed få medfinansiering af dit kompetenceløft.
Læs mere på https://danskfoedevareakademi.dk/finansiering.aspx

 

Er du omfattet af overenskomst mellem DI og HK?
Kompetencefonden yder tilskud til medarbejdere på Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service mellem DI, HK/Privat og HK Handel og/eller Landsoverenskomst for butikker mellem DI og HK Handel.
Læs mere på https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/uddannelse-og-praktik/kompetenceudviklingsfonde/find-den-rigtige-fond/kompetencefonden-mellem-di-og-hk/


Er du omfattet af overenskomsten mellem DI Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund og HK Privat?
Har du minimum været ansat i virksomheden i 6 måneder under ovennævnte overenskomst, kan du søge om at få dækket udgifterne ved deltagelse i efter- og videreuddannelse

Læs mere på https://www.bygud.dk/uddannelses-udviklingsfonde/kompetenceudviklingsfonden/

 

Er du omfattet af Industriens overenskomst?
Industriens Kompetenceudviklingsfond yder tilskud til medarbejdere, der blandt andet arbejder under Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.
Læs mere på https://www.ikuf.dk/om-ikuf/

Luk besvarelse Alle kurser og uddannelser
spinner
Finder dine anbefalede kurser

Hvad søger du kurser inden for?

Board Leadership
Management & Leadership
Strategy & Business Development

Hvad er din nuværende rolle?

Mellemleder
Specialist & Projektleder
Topleder

Hvad er dit mål?

Faglig opdatering
Kompetenceudvikling
Personlig udvikling
Vælg en eller flere

Hvor lang tid vil du sætte af?

2-4 dage
5-7 dage
8+ dage
Vælg en eller flere