Expert
HRM
CRANET

Hvorfor er håndtering af "mening" afgørende for relevant HRM?

16. juni 2017

Af Frans Bévort, lektor, CBS 

Når meningsskabelse er valgt som tema for Cranet Konferencen 2017, er det både fordi, der blandt konsulenter, HRM-folk og ledere er en gryende erkendelse af, at netop meningsskabelse kan være en nøgle til at åbne op for en mere effektiv håndtering af de voldsomme forandringer mange står midt i, men også fordi vi er af den overbevisning, at “Leadership is the management of meaning” (Morgan & Smircich, 1982) – at ledelse i stor udstrækning handler om netop at skabe og give mening i organisationer.
Weick (1979, 1995, 2001), som i en menneskealder har filosoferet over, hvordan vi skaber mening i organisationer, påpeger blandet andet:

  • Vi skaber mening rundt om de identiteter, vi forstår som os selv – organisatorisk mening tager derfor udgangspunkt i hver enkelt medarbejders identitet.
  • Vi skaber mening ved at forstå og genfortælle organisationens historie – vi opfinder på den måde nye, hvorpå organisationen – og dens historie – bliver meningsfuld for os.
  • Vi skaber mening gennem fælles samspil og handling, men det er først efterfølgende, det bliver klart, hvilken mening der er skabt – meningsskabelse er et retrospektivt arbejde.
  • Vi skaber mening ud fra det vi mener er rigtigt, og derfor er vi ofte med til at skabe “selvopfyldende profetier”;  vi får det resultat, som vi forventede, fordi vi handler som om, det allerede var tilfældet. Heri ligger både et stærkt forandringspotentiale og en kilde til livsfarlig organisatorisk konservatisme.

Disse eksempler viser, hvor afgørende det er at tænke i mening, når vi leder og organiserer. Meningsskabelse og -ledelse er derfor også ved at blive et fast element i ledelsesudvikling og -uddannelse på alle niveauer.

Læs mere om Cranet Konferencen

Luk besvarelse Alle kurser og uddannelser
spinner
Finder dine anbefalede kurser

Hvad søger du kurser inden for?

Board Leadership
Management & Leadership
Strategy & Business Development

Hvad er din nuværende rolle?

Mellemleder
Specialist & Projektleder
Topleder

Hvad er dit mål?

Faglig opdatering
Kompetenceudvikling
Personlig udvikling
Vælg en eller flere

Hvor lang tid vil du sætte af?

2-4 dage
5-7 dage
8+ dage
Vælg en eller flere