Ledelse
Nyhedsbrev
Sommerskole

Gør plads til faglig udvikling i sommerperioden

Gør plads til faglig udvikling i sommerperioden

Resultatorienteret Lederskab
Styrk din ledelse gennem kerneforretningen ud fra klare prioriteringer og mål. Bliv klogere på, hvordan du leder den selvledende medarbejder og få skærpet din forståelse for egen personlig ledelsesstil.

Lederens Mindset, Datafication og Kundestrategi
Få en værktøjskasse, der sikrer den værdiskabende forankring af datadrevne projekter.

Corporate Finance
Lær at analysere centrale økonomiske beslutninger i aktieselskaber ud fra økonomisk teori og analyser.

Adfærdsøkonomi og Nudging i Praksis
Sæt fokus på, hvordan den adfærdsøkonomiske forståelse af adfærd kan omsættes til måder at ændre adfærd på fx via nudging og lær, hvordan din organisation kan anvende adfærdsøkonomi og nudging i praksis.

Strategisk Performance Management

Lær, hvordan du anvender mål, målinger og evalueringer til at styrke organisationsudvikling og procesinnovation uden at mindske medarbejderengagement, motivation og kreativitet. Der trækkes på både økonomiske, sociologiske og psykologiske teorier.

Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling

Få ledelsesværktøjer til at understøtte transformationen fra transaktionel driftsledelse til agil innovations- og forretningsudviklingsledelse.

LÆS hele nyhedsbrevet

Luk besvarelse Alle kurser og uddannelser
spinner
Finder dine anbefalede kurser

Hvad søger du kurser inden for?

Board Leadership
Management & Leadership
Strategy & Business Development

Hvad er din nuværende rolle?

Specialist & Projektleder
Topleder
Mellemleder

Hvad er dit mål?

Kompetenceudvikling
Personlig udvikling
Faglig opdatering
Vælg en eller flere

Hvor lang tid vil du sætte af?

5-7 dage
8+ dage
2-4 dage
Vælg en eller flere