Fakultet

Thomas Plenborg

Fakultet
Thomas Plenborg

Professor og ph.d., Institut for Regnskab, CBS.

Thomas forsker i finansiel rapportering og har specialiseret sig i anvendelsen af regnskabsinformation i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder, kreditvurdering og præstationsaflønning. Inden for disse områder har han publiceret en lang række artikler og bøger.

Han er bestyrelsesformand i DSV samt bestyrelsesmedlem i flere større danske virksomheder. Derudover rådgiver han en række store og mellemstore virksomheder, ligesom han tilknyttet flere af disse. Thomas har nydt flere tillidshverv, herunder fungeret som syns- og skønsmand i tvister om værdiansættelse af virksomheder.

Thomas er en flittig formidler og underviser, og har modtaget adskillige undervisningspriser.