Fakultet

Steen E. Navrbjerg

Fakultet
Steen E. Navrbjerg

Steen E. Navrbjerg er en del af FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) på Sociologisk Institut og indgår i Sociologisk Instituts forskningsgruppe Viden, Organisation og Politik.

Steens primære forskningsområder er: Samarbejde og forhandling mellem medarbejdere og ledelse – privat og offentlig sektor; multinationale selskabers betydning for forhandling og samarbejde; tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter; lokale fagforeninger; arbejdsgivernes organisering; værdikæder og arbejdsmarkedsmodeller.