Fakultet

Søren Barlebo Rasmussen

Fakultet
Søren Barlebo Rasmussen

Søren Barlebo Rasmussen er ledelseskonsulent med speciale i forskningsledelse og har praktisk ledelseserfaring fra Copenhagen Business School (CBS) hvor han har været forsker, forskningsleder, institutleder og dekan. Sørens videnskabelige forskningsområde var koncentreret om forsk¬ningsledelse i offentlige forskningsorganisationer, og han har skrevet en række bøger om ledelse med særligt fokus på forskningsverdenen.