Fakultet

Søren Barlebo Rasmussen

Fakultet
Søren Barlebo Rasmussen

Kursusleder er Søren Barlebo Rasmus­sen. Han er ledelseskonsulent med speciale i forskningsledelse og har praktisk ledelseserfaring fra Copenha­gen Business School (CBS) hvor han har været forsker, forskningsleder, institutleder og dekan. Udover Søren Barlebo Rasmussen vil der være indlæg fra erfarne ledelsesforskere og/eller praktikere inden for forskningsledelse.