Fakultet

Nikolaj Malchow-Møller

Fakultet
Nikolaj Malchow-Møller

Nikolaj Malchow-Møller er rektor på CBS. Nikolaj er professor i nationaløkonomi og har haft en akademisk ledelseskarriere på SDU. Først som institutleder og siden som dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.