Fakultet

Michael Møller

Fakultet
Michael Møller

Michael Møller, professor og tilknyttet Institut for Finansiering på CBS.

Michael Møller forsker inden for en bred vifte af områder med speciel interesse for danske forhold. Han har bl.a. skrevet bøger om ”Personal Finance”, incitamentsaflønning, kunst og økonomi, det danske realkreditsystem samt virksomheden og kapitalmarkedet.

Michael Møller har modtaget forskellige priser, senest “Finansforeningens Hæderspris” i 2016.

Michael er flittigt brugt af medierne og har desuden skrevet et meget stort antal kommentarer, analyser og kronikker. Ved siden af sin forskning og undervisning er Michael Møller medlem af bestyrelsen for Danmarks Nationalbank, Dansk Almennyttigt Boligselskab og Industriens Fond. Han har siddet i en lang række udvalg og kommissioner, herunder Skattekommissionen. Han var fra 2012 til 2013 formand for det såkaldte SIFI-udvalg vedrørende systemisk vigtige finansielle institutter.