Fakultet

Jimmy Martínez-Correa

Fakultet
Jimmy Martínez-Correa

Jimmy Martínez-Correa er lektor på Økonomisk Institut, CBS.
Inden for adfærds- og eksperimentel økonomi og finansiering forsker Jimmy i beslutninger under risiko lige fra finansiel investering, risk management og forsikring på individuelt, husholdnings- og virksomhedsniveau. Jimmy har også erfaring med at arbejde både i finanssektoren og i den offentlige sektor. Aktuelt er Jimmy interesseret i kombinationen af machine learning og økonomi med det sigte at forbedre den økonomiske beslutningsproces. Jimmy har vundet prestigefyldte forskningspriser i Danmark som Sapere Aude DFF- forskningstalent og vil tale om sin nylige forskning på Nationaløkonomisk Forenings årsmøde 2020. Jimmy har også stor erfaring med undervisning i adfærdsøkonomi og adfærdsfinansiering på forskellige niveauer.