Fakultet

Jesper Rangvid

Fakultet
Jesper Rangvid

Professor, ph.d., Institut for Finansiering, CBS.

Jesper er specialiseret i sammenhængen mellem de finansielle markeder og makroøkonomien og var bl.a. formand for det af regeringen nedsatte udvalg, der i 2013 belyste årsagerne til den finansielle krise i Danmark, kendt under navnet ”Rangvid-rapporten”.

Herudover har Jesper bestyrelseserfaring ved flere bestyrelsesposter.