Fakultet

Christiane Mossin

Fakultet
Christiane Mossin

Postdoc, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Hun er uddannet i filosofi fra Københavns Universitet og erhvervede sin ph.d.-grad på CBS.

Christianes aktuelle forskning omhandler forholdet mellem demokrati og civilsamfund og har som formål at skabe et grundlag for en diskussion af muligheden for en (re)vitalisering af civilsamfundets demokratiske potentiale. Heri indgår teoretiske overvejelser over forholdet mellem stat og civilsamfund, kollektiv organisering, kollektive drivkræfter, pluralisme, frihed og kritik, såvel som historiske og nutidsorienterede analyser af sammenhænge mellem civilsamfund og demokrati – eller mangel på sådanne – i Danmark.

Hun deltager i projektet Civilsamfundet i statens skygge (CISTAS), finansieret af Carlsbergfondet og Kulturministeriet og ledet af Lars Bo Kaspersen og Liv Egholm Feldt.

Christiane har undervist/koordineret en lang række kurser på CBS, Københavns Universitet, Folkeuniversitetet og Den danske Scenekunstskole, navnlig med afsæt i spørgsmål vedrørende magt, demokrati, politik og religion, civilsamfund, det sociales natur, ideologi og æstetik