Dato TBA
Deltagergebyr, eks. moms. Gratis

CBS Executive Agilitetsnetværk

For tidligere og kommende deltagere på sommerkurset Agil Transformativ Ledelse (tidl. Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling) og andre med interesse for emnet

Kom og vær med!

Agilitetsnetværket er oprettet på initiativ af tidligere deltagere fra CBS Executives Sommerskolekursus Agil Transformativ Ledelse (tidl. Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling) sammen med kursuslederen på kurset Claus Nygaard:

Vi ønsker at drive et åbent netværk, der udforsker begrebet agilitet i relation til ledelse, innovation og forretningsudvikling.  Dette for at inspirere, skabe diskussion og læring, samt give grobund for nye relationer. Tanken er derfor, at vi i netværket skal tæt på deltagernes agile praksis og dele metoder og resultater.

Umiddelbart tænker vi 3-4 møder om året, så vi kan holde forbindelsen og fortsat kan inspirere hinanden. CBS Executive Fonden lægger hus til, men nogle gange tager vi måske på virksomhedsbesøg hos en deltager for at se nærmere på den agile praksis.

Det er gratis at deltage i netværket, og ønsker du at deltage i næste møde, så tilmeld dig øverst på denne side. Programmet meldes ud senere.

Læs hele teksten Vis mindre

Program for d. 20. juni (ONLINE)

Tema: Sådan skaber du et agilt mindet i en agil transformation

Kom med på det næste møde i CBS Executive Agilitetsnetværk, som holdes ONLINE.
Her vil Claus Nygaard, holde et inspirerende fagligt oplæg om, hvordan du som leder kan skabe et agilt mindset, der understøtter den agile transformation i din virksomhed.

I en verden præget af radikal teknologisk udvikling og omfattende ændringer i kundepræferencer og trends, er et agilt mindset afgørende for at sikre, at din virksomhed og dens medarbejdere kan videreudvikles. Men at få medarbejderne og hele virksomheden med i en agil transformation kan være en udfordring.

Derfor vil dette netværksmøde give dig værdifulde indsigter og redskaber til at overkomme disse udfordringer og skabe en smidigere agil transformation.

De syv mest almindelige udfordringer i agile transformationer er:

 1. Modstand mod forandring: Medarbejdere og ledere kan være tilbageholdende med at ændre deres arbejdsmetoder og processer, ofte på grund af frygt for det ukendte eller mistillid til de nye metoder.
 2. Manglende ledelsesstøtte: En agil transformation kræver fuld opbakning fra ledelsen, både i form af ressourcer og i deres egen adfærd og mindset. Manglende ledelsesstøtte kan føre til, at initiativerne ikke får den nødvendige prioritet eller opmærksomhed.
 3. Kulturelle barrierer: En agil transformation indebærer en kulturel ændring, hvor medarbejderne skal lære at arbejde tættere sammen, dele viden og tage mere ansvar. Virksomheder med en stærk hierarkisk eller siloopdelt struktur kan opleve modstand mod denne kulturelle forandring.
 4. Utilstrækkelige kompetencer: En agil transformation kræver både nye tekniske og bløde færdigheder, såsom kommunikation, problemløsning og samarbejde. Manglende uddannelse og træning i disse færdigheder kan bremse transformationen.
 5. Mismatch mellem strategi og eksekvering: Virksomheder kan opleve barrierer, hvis deres overordnede strategi og mål ikke er klart defineret og kommunikeret, eller hvis agil implementering ikke er i overensstemmelse med virksomhedens strategiske retning.
 6. Dårlig kommunikation: En succesfuld agil transformation kræver klar og åben kommunikation mellem ledelse, teams og medarbejdere. Dårlig kommunikation kan skabe forvirring og usikkerhed og underminere indsatsen.
 7. Manglende fleksibilitet: Agile metoder kræver en tilpasningsevne og en evne til at reagere hurtigt på skiftende omstændigheder. Hvis virksomheden ikke er i stand til at udvise fleksibilitet, kan det forhindre den agile transformation.

Klokken 16.15 kan du sætte kryds ved disse syv punkter, som Claus vil dække i sit oplæg. Det er en ambitiøs dagsorden, men vi skal nok nå det!

 

Når du deltager i dette ONLINE netværksmøde, vil du få tre konkrete takeaways:

 1. Forståelse af, hvordan du kan skabe et agilt mindset hos dig selv og dine medarbejdere, der understøtter den agile transformation.
 2. Indblik i de syv typiske udfordringer i agile transformationer, samt strategier til at overvinde dem og få organisationen med på rejsen.
 3. En overordnet socialkonstruktivistisk model til at analysere og forstå den agile transformation i din egen virksomhed.

Vi glæder os til at se dig ONLINE til netværksmødet den 20. juni 2023 kl. 15.00-16.15.

Læs hele teksten Vis mindre

Tidligere netværksmøder

TILBAGEBLIK

Tema: Full Blown Agile

På dette netværksmøde i fabruar 20123 besøgte vi Ørsted, som gennem en længere årrække været gennem en omfattende agil transformation, som i dag betyder, at alt digitalt arbejde i hele organisationen er organiseret i en agil operationsmodel. Både forretningsrettede og operationelle IT funktioner er således organiseret efter agile principper, og hele organisationen arbejder i samme kadence.

Vi mødte Pia Verdich, der som tidligere Head of Agile og nuværende Epic Director har været en helt central tranformationsleder gennem hele forløbet.

 • Vi hørte om Danmarks vel nok mest omfattende agile transformation
 • Vi lærte hvad det vil sige at transformere en hel organisation til nye arbejdsprincipper og teams
 • Vi drøftede muligheder og udfordringer ved tværgående udviklingsprojekter i et agilt setup

Tema: Forandringsledelse af en agil transformation

På dette netværksmøde i september 2022 besøgte vi LB Forsikring for at høre om deres arbejde med forandringsledelse af en agil transformation. Vi fokuserede på, hvordan den agile transformation er grebet an og de læringer og erfaringer, der har været undervejs.

Ud over at høre om LB Forsikrings erfaringer, fik vi også et indblik i agil forandringsledelsesteori med fokus på handling, mening og identitet.


 

Tema: Agil kunderejsemetode

På fjerde  netværksmøde i maj 2022 besøgte vi Coop Danmark for at høre om deres arbejde med at sætte kunden i centrum. Vi fokuserede på den agile kunderejsemetode, der hurtigt skaber viden om kundernes behov og adfærd, og gør det muligt at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag.

Den agile kunderejsemetode understøtter det agile manifests grundfilosofi om at sætte kundens behov og adfærd i centrum, og udvikle i samarbejde med kunden.

Ud over at høre om Coop Danmarks erfaringer, prøvede vi også selv prøve at arbejde med en agile kunderejsemetode. Det gjorde vi ved at besøge Kvickly i Albertslund, der ligger ved siden af Coop Danmarks Hovedkontor, hvor vi gennemførte den agile kunderejsemetode i børnetøjsafdelingen.

Den agile kunderejsemetode er udviklet af Claus Nygaard, så den skaber umiddelbar læring for den ansvarlige ledelse, der på baggrund af de nye data og indsigter hurtigt kan træffe langt mere kvalificerede beslutninger.

Efter at have gennemført den agile kunderejsemetode i Kvickly Albertslund drøftede vi de data og indsigter vi havde fået via den agile kunderejsemetode.


 

Tredje møde i netværket blev afholdt den 27. januar 2022 hos CBS Executive Fonden.

Finn Hessellund fra ITCI A/S fortalte om, hvordan de i deres softwareudvikling arbejder med ægte agile og sætter kunden og kundens behov i centrum med frontend first. Det gør dem 10 x mere effektive og gør dem i stand til konstant at overgå kundens forventninger. I sit oplæg fokuserede Finn på betydningen af organisering og processer frem for softwareteknik.

Efterfølgende satte Claus Nygaard  lighedstegn mellem agilitet og læring. Nærmere bestemt, hvordan forskellige agilitetsniveauer i virksomheden fører til forskellige læringsniveauer. Dette ved at koble agilitetsteorien med Batesons læringsteori og vise nogle konkrete forskelle på virksomheder, der er agilt umodne, og virksomheder, der har agile superkræfter.

Vi sluttede mødet af med at drøfte, hvad deltagerne tog med som inspiration til deres eget arbejde med agil organisering/arbejde.


 

Andet møde i netværket blev afholdt den 30. september 2021 hos CBS Executive Fonden. Temaet for netværksmødet var forretningsudvikling via samskabelse.

På dette netværksmøde blev forretningsudvikling sat på programmet, og der blev arbejdet konkret med den cirkulære samskabelsesmetode, som er udviklet af Claus Nygaard.

Deltagerne prøvede i praksis, hvad der sker, når du skifter den lineære metode i vandfaldsmodellen ud med den cirkulære samskabelsesmetode, og oplevede, hvordan du kan skabe helt nye indsigter i forretningsudvikling ved at anvende den cirkulære samskabelsesmetode.

Deltagerne gik hjem med et langt større indblik i den cirkulære samskabelsesmetode, fordi de selv havde prøvet den. De fik elektroniske udgaver af modellen og proceskort med hjem, så de allerede med det samme kan facilitere forretningsudvikling via samskabelse.

 • Kort oplæg om den cirkulære samskabelsesmetodev/Claus Nygaard underviser på CBS Executive Sommerskole i Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling
 • Arbejde med forretningsudvikling gennem cirkulær samskabelse (i grupper). Herefter kort erfaringsudveksling.
 • Ønsker og ideer til det kommende netværksmødev/Christina Lysholt og Mette Rehling, tidligere deltagere på CBS Executive Sommerskole i Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling

Første møde i netværket blev afholdt den 20. maj 2021 hos CBS Executive Fonden med flg. program:

 • Oplæg fra praksis om agilitet og forretningsudvikling v/Claus Møldrup, CEO Founder @ DrugStars
 • Oplæg fra forskningen om at skabe et agilt mindset v/Claus Nygaard underviser på CBS Executive Sommerskole i Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling
 • Det bæredygtige og agile netværk v/Christina Lysholt og Mette Rehling, tidligere deltagere på CBS Executive Sommerskole i Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling

Claus Møldrup siger om sit oplæg
"Med udgangspunkt i DrugStars udvikling over de seneste 3 år – fra at være en ”simpel” app til patienter, der tager medicin dagligt - til nu også at være patienternes stemme om deres medicin, med mere end 433.000 medicin anmeldelser på DrugsDisclosed.com, vil jeg beskrive hvordan agilitet/forretningsudvikling/innovation ser ud for os i dagligdagen.

Hos DrugStars vender vi det faktisk på hovedet. Innovation er drivkraften for forretningsudviklingen. Og da vi udvikler alt i et ”live” miljø, ud fra ”build-Measure-Learn” filosofien, skal vi hele tiden være agile overfor de bruger- og kundedata som vores business analytics viser os. Med andre ord tilpasser vi os hele tiden det ”build”, som performer bedst. Dette gælder både produktudvikling og markedsføring. Vores ”soundingboard” er ikke fokusgrupper, markedsundersøgelser eller lignede – det tror vi ikke på – vi lytter udelukkende til de data som vores bruger og kunder sender tilbage til os, når de interagerer med vores produkt live nu og her".

Læs hele teksten Vis mindre

Deltagerprofil

Netværket henvender sig primært til tidligere og kommende deltagere på CBS Executives Sommerskolekursus Agil Transformativ Ledelse (tidl. Agilitet, Innovation og Forretningsudvikling), men alle med interesse for emnet er velkomne til at deltage.

Læs hele teksten Vis mindre

Steder

Datoer

Tilmeldingsfrist
To Be Announced
Varighed:
kl. 15.00-16.15

Sommer 2023:
Tirsdag den 20. juni 2023 kl. 15.00-16.15 ONLINE!

Kontakt mig

 • Vilkår og betingelser

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Download materiale

Tilmelding

CBS Executive Agilitetsnetværk

 • Personlige oplysninger

 • DD slash MM slash YYYY
 • Kontaktinfo

 • Firmaoplysninger

 • Vilkår og betingelser

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Efter tilmelding modtager du bekræftelse og yderligere information på e-mail inden for 3-5 arbejdsdage. Evt. betaling af parkering sker via mobile pay.

Event-fakta

Kontakt

Dato
TBA
Varighed
kl. 15.00-16.15
Steder
Online
Deltagergebyr, eks. moms.
Gratis
Portræt af Nina Ingvartsen
Portræt af Tobias Thaning
Luk besvarelse Alle kurser og uddannelser
spinner
Finder dine anbefalede kurser

Hvad søger du kurser inden for?

Board Leadership
Management & Leadership
Strategy & Business Development

Hvad er din nuværende rolle?

Mellemleder
Specialist & Projektleder
Topleder

Hvad er dit mål?

Faglig opdatering
Kompetenceudvikling
Personlig udvikling
Vælg en eller flere

Hvor lang tid vil du sætte af?

2-4 dage
5-7 dage
8+ dage
Vælg en eller flere