Medarbejder

Tine Roed

Tine Roed

Tine Roed tiltræder pr. 1. august 2022 som direktør for CBS Bestyrelsesuddannelserne. Tine har en mangeårig karriere som bestyrelsesmedlem og er bl.a. bestyrelsesformand for Multimanager Invest, Nykredit Alpha og Nykredit Core AIF-SIKAV og er desuden bestyrelsesmedlem i William Demant Fonden, William Demant Invest, Sparinvest, Nykredit Invest, Nykredit Private Banking Elite samt Alpha SICAV-RAIF. Tine var den første formand i Bestyrelsesforeningen, næstformand i TV2 fra 2007-12 og medlem af direktionen i DI fra 2007-2019. Tine er tillige seniorrådgiver på fondsprojektet på Center for Corporate Governance, CBS.