Bestyrelse

Per Holten-Andersen

Bestyrelsesmedlem
Per Holten-Andersen

Per Holten-Andersen (født 1952), ph.d. og M.Sc. er rektor på Copenhagen Business School og tidligere rektor på KVL – Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Dekan for Det Biovidenskabelige Fakultet – KU-LIFE.

Per bidrager med sin store erfaring fra den akademiske verden til den strategiske agenda for executive uddannelse i CBS Executives bestyrelse.

Per kom med i bestyrelsen den 20. april 2012 – og han betragtes som et uafhængigt medlem. Pers mest vedkommende kompetence bygger på hans stærke kendskab til lederskab i universitetsverdenen.

Årlig kompensation: Ingen