CRANET-KONFERENCEN

Cranet-konferencen 2018:
HR's digitale potentiale

4. september kl. 9.00 - 16.30
Konferencepris pr. person kr. 2.500,- ekskl. moms.

Læs mere og tilmeld dig

Cranet-konferencen er et samarbejde mellem CBS, CBS Executive og NOCA.

Cranet konferencen

Cranet-konferencen 2018

Cranet-konferencen 2018 sætter HR's digitale potentiale på agendaen og stiller spørgsmålet: "Hvad er HR's rolle i den digitale udvikling?"

På dagen sætter vi fokus på, hvordan udviklingen rammer danske virksomheder og offentlige institutioner i almindelighed, og på hvad HR kan gøre her. Hvor kan HR spille en konstruktiv og udviklende rolle, dels i forhold til at oversætte de store megatrends til konkrete udfordringer, dels i forhold til at forstå de samfundsmæssige implikationer i en arbejdsmarkedskontekst (fx påvirkningen af den danske model) og endelig i egen organisation med henblik på at gentænke den kendte HR-cyklus.

Læs mere og tilmeld dig

Kursus på CBS Executive

Cranet-projektet

Cranet-projektet er et internationalt HRM forskningsprojekt, som løbende undersøger og evaluerer HRM-strategi og -praksis i ca. 50 lande. Projektet danner dermed et solidt afsæt for udvikling, forskning og benchmarking, som muliggør systematiske komparative analyser af HRM i private og offentlige virksomheder.

Cranet-projektet repræsenteres i Danmark af CBS, CBS Executive og NOCA, der i fællesskab hvert år afholder den årlige Cranet-konference, der tager afsæt i et aktuelt HRM tema. I 2018 er temaet for årets konference HR's digitale potentiale.

Jan Molin, dekan og professor, CBS

Om Cranet

Cranet kan nu betegnes som det største HRM netværk i verden, og det eneste, der har indsamlet data fra HRM praksis i flere lande i mere end to årtier. Siden Cranet-netværket blev grundlagt i 1989, har de data, der er udvundet af Cranet-undersøgelserne, været grundlag for artikler, der er blevet trykt i nogle af verdens mest anerkendte tidsskrifter og præsenteret på nogle af verdens mest prestigefyldte akademiske konferencer. Derudover er det også vigtigt at nævne, at data fra Cranet bliver præsenteret på konferencer i det praktiserende miljø og i artikler i lokale tidsskrifter, aviser og tv-udsendelser.

På trods af denne udvikling har hensigten med Cranet-netværket ikke ændret sig. Målet var og er stadig at samle data på det lokale sprog, om den måde hvorpå HRM-politikker og praksis varierer mellem lande og se, hvordan de ændrer sig over tid. Så vidt muligt indsamler spørgeskemaet fakta snarere end udtalelser.

Du kan læse mere om cranet, finde den seneste internationale rapport og se vidensbase fra tidligere konferencer her.

Konferencebilleder 2017

  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr